BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
  • +
  • -

Beden eğitimi ve spor bölümü Özel Çevre Okullarının okul içi ve dışı her türlü sportif etkinliklerini yürütür. Bölüm; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, kendi branşlarında uzman ve deneyimli öğretmenlerden oluşturulmuştur. İşleyişte spor koordinatörlüğüne bağlıdır. Haftalık ders müfredatında tüm sınıfların iki saat zorunlu beden eğitimi dersi bulunmaktadır. Bu derslerde yaş seviyelerine uygun olarak bedensel gelişimi sağlayacak konular işlenmektedir. Çevre' de anaokulundan itibaren yüzme branşına özel önem verilmektedir. Çünkü yüzme can kurtaran bir spordur. Beden eğitimi dersleri içinde zorunlu olarak yüzme ünitesi yer almaktadır.

Ayrıca sene içerisinde yaş guruplarına uygun çeşitli okul içi turnuvalar düzenlenerek öğrencilerin kaynaşması, sınıf ve takım ruhunun aşılanması ve teneffüs saatlerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Spor sosyal bir olaydır. Bireyin kendini ifade edebilmesi, sosyal bir grup içerisinde kendine bir rol edinebilmesi, takım çalışmasını öğrenebilmesi, liderlik vasıflarının keşfedilmesi gibi birçok bireysel ve toplumsal davranışın ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Bu kriterleri göz önüne alan Çevre Okulları, ileri seviyede spor becerisi olan öğrencilerin bu becerilerini değerlendirebilmeleri adına kulüp ve takım çalışmaları da yapmaktadır. Bu çalışmalar yine konusunda uzman öğretmen ve antrenörler eşliğinde yürütülmektedir.

Takımlar o branşlarda istekli ve yetenekli öğrencilerden kurulmakta ve okul saatleri dışında çalışmalarını sürdürmektedirler. Okulumuzda yapılan sportif kulüp çalışmaları şunlardır:Yüzme, basketbol, voleybol, satranç.

Top