TEOG Sınavı Çalışmaları
TEOG Sınavı Çalışmaları
  • +
  • -

Çevre Ortaokulu'nda, 6, 7 ve 8. sınıflarda TEOG sınavlarının başarısını artırıcı çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların bazıları direkt olarak TEOG sınavlarına yönelik olup bazıları da dolaylı olarak TEOG sınavları başarısını destekler niteliktedir.

Bir öğrencinin başarılı bir TEOG sınavları hazırlık süreci geçirebilmesi ve performansını maksimum düzeyde kullanabilmesinin temellerinin okulda atıldığının bilincindeyiz. Okulda sağlam bir temel oluşturmadan, sadece dışardan alınacak desteklerle çok yüksek bir sınav başarısı elde edilemez. Bu nedenle okulumuzda akademik öğretim kalitesinden ödün vermeden TEOG sınavları çalışmaları sürdürülür.

Öğrencilerimize ve velilerimize eğitim-öğretim yılı başında bilgilendirme amaçlı “TEOG Sınavları Bilgilendirme Toplantıları” düzenleriz. Bu toplantılar sonrasında sene boyunca da ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerimize bireysel bilgilendirmeler yapılır.

6, 7 ve 8. sınıflarda Ara Değerlendirme Sınavı, İzleme Sınavı ve Konu Tarama Testleri uygulanır. Bu sınavlara bağlantılı olarak, sınav sonuçlarının değerlendirildiği “ADS Kurulları” yapılır. Ayrıca öğrencilere TEOG sınavları konusunda destek olması için test gibi yayınlar dağıtılır. Öğrencilerin konu eksikliklerini gidermeleri için öğretmenler tarafından ders saati dışında etüt ve bire bir oda çalışmaları yapılır. Yapılan etütler ile öğrenci eksikleri giderilerek, bir sonraki konunun daha iyi anlaşılabilmesi hedeflenir.

TEOG sınavları ile ilgili çalışmalar, TEOG sınavlarından sonra da devam etmektedir. Tercih döneminde tüm öğrenciler ve velilerle bireysel görüşmeler yapılarak, öğrencilerin hedeflerine ve puanlarına en uygun tercih listelerinin oluşturulması sağlanır.

Top