Uygulamalı Matematik
Uygulamalı Matematik
  • +
  • -

Uygulamalı Matematik

 

Çevre Koleji ilkokul öğrencilerimiz, matematik derslerini, haftanın bir günü “Gems Programı” merkeze alınarak oluşturulmuş matematik laboratuvarında işlemektedir. Matematik laboratuvarı programı öğrencilerimizin konular arası ilişkilendirebilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır. Uygulamalarımızda miktar (azlık – çokluk), sayı, zaman, boyut, 5 duyu, şekil ve yer-yön-konum gibi kavramlara sıklıkla yer verilmektedir.

Top