İpek ÇALOĞLU
İpek ÇALOĞLU
  • +
  • -

3 Mart 1924 tarihli tevhid-i Tedrisat kanunuyla gerçekleştirilen eğitim inkılâbında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK yapmış olduğu konuşmada der ki;

‘Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil,daha ziyade memlekete ahlaki,karakterli,cumhuriyetçi,inkılapçı müspet,atılgan,başladığı işleri başarabilecek kabiliyette,dürüst muhakemeli,iradeli hayata tesadüf edeceği engelleri yenmeye kudretli,karakter sahibi genç yetiştirmektir’ Atatürk’ün bu düşüncesini gerçekleştirmek için inanmanın yanı sıra gerçek eğitimi verecek,Atatürkçü bir eğitim kurumu olduğuna inandığım için evladımı Çevre kolejinde eğitim almasında son derece memnunum ve mutluyum.

Top