UYGULAMALI DERSLER
UYGULAMALI DERSLER
 • +
 • -

MÜZİK DERSİ AMAÇLARIMIZ VE DERSLİKLERİMİZ

 1. Sesini doğru ve etkili kullanabilmesi
 2. Duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanması
 3. Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak motorritim hareketlerini yönlendirmesi
 4. Müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirmesi
 5. Müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alması
 6. Yaşadığı ülkenin müzikleri ve dünya müziklerini tanıyabilmesi
 7. Yaratıcı, araştırıcı, duyarlı ve seçici birer müzik dinleyicisi olması
 8. Bir enstrüman çalarak müzik alanında kendini geliştirmesi
 9. Dünya müzik kültürü alanında kendini geliştirerek entelektüel birikim sağlaması
 10. Müzik topluluklarına ve takımlarına katılıp sosyal açıdan gelişmesi

FELSEFEMİZ

 

Müzik eğitimi her birey için gereklidir.Müzik eğitimi ile öğrencilerimize, müziğin insan hayatındaki yerini ve önemini yaşatarak kavratmak gayesindeyiz. Müzik dersleri ile müziğin türlerini, tarihsel gelişimini, insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu örnekleriyle göstererek öğretmek; aynı zamanda çeşitli tür ve dallarda uygulamalı çalışmalarla sanatsal yaratma olgusunu tanıtmak amaçlanır. Müzik eğitimi ile donatılmış toplumların en medeni toplumlar olduğunu unutmamak gerekir. Öğrencilerimizi yüksek medeniyete taşıyan dalların bilim ve sanat olduğu inancıyla müzik eğitimlerimizi tam donanımlı perküsyon, gitar, keman ve orff dersliklerinde işlemekteyiz. Öğrencilerimizin kendilerini sanat yolu ile ifade edebilmeleri amacıyla da müzik eğitimlerimiz çoklu zekâ yaklaşımına göre verilmektedir. 

ETKİNLİKLERİMİZ VE TAKIMLARIMIZ 

Gitar-Keman-Perküsyon Branşları: 4-7. sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz, haftalık müzik derslerinde, seçtiklerienstrümanlara göre branşlara ayrılırlar ve gelişimlerini kendi alanlarında sürdürürler.Yapılan pek çok etkinlikle çalışmalarını sergileme şansı bulan öğrencilerimiz; çok küçük yaşta sahne tecrübesi edinmiş olurlar. Bu çalışmalar sonunda enstrümanlarına tam hâkim olan öğrencilerimiz, geleceğin sanatçısı olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedirler. Ritim ve koro branşları temelinde kurulan “Çevre Pulse, BurningSticks ve Polifoni” müzik-gösteri takımlarımız; okul içi ve dışı etkinlik, gösteri ve yarışmalarda yer alarak iyi dereceler kazanmaktadırlar. Lise sevisindeki öğrencilerimiz de ritim, orkestra ve koro branşlarında gösteri ve yarışmalara hazırlanıp performanslarını sergileyerek sosyo-kültürel açıdan kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.1.Sınıftan 10. Sınıfa kadar tüm seviyelerde her ayın bir dersi; öğrencilerin müzik kültürlerini geliştirmek amacıyla Kültür derslerine ayrılmaktadır. Bu derslerde öğrencilerde; sanat tarihi, müzik türleri, ünlü besteciler, Klasik müzik, Türk müziği ve Dünya müziğinde dönemler konusunda farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.   


GÖRSEL SANATLAR / ATÖLYELER 
Görsel Sanatlar ve Seramik derslerinde amacımız öğrencilerimizin yaratıcılığını, duygusunu, el becerilerini geliştirmek ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, bu derslerde algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler ve yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulurlar. 

Okulumuzda sanat etkinlikleri ders programı : 
*Yaşantılara dayalı 
*Uygulama ağırlıklı
*Sanatsal verilerden yararlanarak yaratıcı düşünmeyi geliştirme amaçlı 
*Öğrencinin estetik duyarlılığını geliştirici bir yapıda 1-4 ve 5-8 sınıflar olmak üzere iki bölüm halinde planlanmıştır. 
Öğrencilerle sanatsal çalışmalar yaparken :
*Çoklu zeka kuramından 
*Yapılandırmacı yaklaşımdan 
*Proje tabanlı öğrenme modeli vb öğretim kuramlarından yararlanılır. 
Öğrenme alanları: 
*Sanatlar eğitimi 
*Müze kültürü
*Proje çalışmaları olarak belirlenmiştir. 

Bu çerçeve dahilinde:

1, 2, 3. SINIFLAR : Varlıklar arasında ilişki kurma, iki ve üç boyutlu çalışmalar, grup çalışmaları ile öğrencilerde sanatsal dengenin kurulması sağlanır. 

4 ve 5., SINIFLAR: Doğayı daha iyi görebilmeleri ve kendilerine göre yorumlayabilmeleri için leke, renkli resim teknikleri, çeşitli baskı teknikleri, tasarım uygulamaları gibi konularda beceriler kazandırılır. 

6, 7 ve 8.Sınıflar: Karakalem, renkli resim teknikleri, perspektif, peyzaj, natürmort, enterior, tasarım bilgisi verilir. Bu konularla ilgili çalışmalar yaptırılır. 

Lise etkinlik: Görsel Sanatlar dersine kabiliyeti olan öğrencilerimize, haftada 2 ders saati olmak üzere, farklı malzeme ve teknikler kullanılarak uygulamalar yaptırılır. Bunun yanı sıra, sanat akımları incelettirilerek, buna bağlı uygulamalarla bilgiler pekiştirilir.

DRAMA EĞİTİMİ 
Drama öncelikle okul öncesi ve ilköğretim olmak üzere, eğitimin her kademesinde eğitici ve öğretici amaçlar için kullanılmaktadır. Drama kelime anlamı olarak eylemek, davranmak demektir. Çocuk drama yaparken yaşamdan edindiği pek çok tecrübeyi yansıtır. Drama yaparken seslerden ve bedeninden de yararlanır. Oynanan oyunların kendine özgü kuralları vardır, sınırları bellidir. Ama yaratıcılık sonsuzdur.

Okulumuzda yaratıcı drama çalışmaları ilköğretim olmak üzere eğitimin her kademesinde kullanılmaya başlandı ve giderek de yaygınlaşıyor. Dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okul öncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne baba ve öğretmen ya da yaratıcı bir okul gibi, çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan birisidir. 

Dramayı çekici kılan, çok yönlülüğü ve oynamaya/canlandırmaya dayalı etkili dilidir. Ancak, tüm diğer bilimsel alanlar gibi, drama eğitimi de uzun bir süreç içinde öğrenilmelidir. Çocuklar ve gençler yapılan drama ısınma ve rahatlama, rol oynama ve pandomim, doğaçlama, oluşum ve değerlendirme aşamaları yer alır.
Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:

 • Sosyalleşmeye katkıda bulunur.
 • Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.
 • Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.
 • Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.
 • Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.
 • Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki iletişim dilini kurması ve geliştirmesidir.
 • Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da estetik hazza yakın bir haz duygusudur.
 • İlköğretimde dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır. Ve en çokta  eğitim ortamlarında çocukla daha yaratıcı ve kalıcı bağ kurmamıza yardımcı olur.

 

Bu bakış açısıyla yola çıkarak okulumuzda drama uygulamaları yapılmakta ve oyunun çocuğun hayatında daha fazla yer alması hedeflenmektedir. Bunun yanında  müfredat programına paralel  olarak drama uygulamaları yapılmaktadır. Her dersin  bir oyun ekibi oluşturularak temalar drama ve tiyatro teknikleri kullanılarak takip edilmektedir. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda liderlik ve oyun kuruculuk denemeleri bünyesinde her öğrencinin beş farklı mekanda kendisinin  uygulayacağı ‘Beş Oyun Beş Masal Beş Tema ‘ uygulamasının yanında ayrıca 3. sınıflarda metne dayalı drama uygulaması yapılmaktadır.

Drama uygulamaları rehberlik servisi, sınıf ve branş öğretmenleri ile doğru iletişim kurmayı zorunlu kılmaktadır. Çocukların kişilik renkleri, ilgi alanları duygusal portreleri diğer derslerdeki sıkıntıları, katılım düzeyleri ile ilgili öğretmenler arasında  kurulmuş olan eş güdümle  sorun çözme yönlendirme gibi çalışmalara destek verilmektedir. Ayrıca drama çalışmalarının önceliklerinden olan öğrenci velileri ile yapıcı ve yaratıcı bağlar kurulmakta öğrenci merkezli veli öğretmen bağı güçlendirilmektedir.

 

Top