ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • +
  • -

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim, insana yapılan bir yatırım sürecidir. Üstelik diğer sektörlerden daha pahalı ve daha uzun zaman alır. Devlet ve kişiler, eğitim için bütçelerinden milyarlarca lira ayırmaktadır. Bu durumda böylesine büyük bir yatırımın rastlantılara bırakılması düşünülebilir mi? Eğitim-öğretim sürecinde ölçme-değerlendirme çalışmaları ile bu büyük yatırımın rastlantılara bırakılmasına engel olmaya çalışırız. Ölçme değerlendirme çalışmaları ile amaçlarımıza ne kadar ulaştığımızı, eksik kalan yönlerimizin neler olduğunu belirler, bu eksikliklerin giderilmesi için önlemler alırız. Bu sayede öğrencilerimizi daha etkili bir şekilde yönlendiririz.

Politikamız

  • Öğretmenlerimizle iş birliği yaparak objektif, güvenilir sınavlar gerçekleştirmek.
  • Öğrenci, öğretmen ve velilerimize öğrenme eksikleriyle ilgili, hızlı bir şekilde geri bildirimlerde bulunmak.
  • Değişen yeni müfredata göre alternatif ölçme ve değerlendirme araçları geliştirmek.
  • Öğrencilerimize ortaöğretime geçiş sınavları ve üniversiteye hazırlık sınavlarında destek sağlamak.

Amacımız

Öğrenmenin değerlendirilmesi, eğitim sürecinde önemli bir rol oynar. Bu değerlendirmenin verimliliği de büyük ölçüde, kullanılacak ölçme araçlarının oluşturulmasına ve seçimine bağlıdır. Ölçme Değerlendirme Birimi’nin amacı; geçerli, güvenilir ve objektif ölçme araçları ile öğrenme ve öğretme süreçlerini izlemek, denetim altına almak ve tam öğrenmenin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Çevre’de Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Okullarımızda ölçme-değerlendirme çalışmaları yeni müfredata uygun şekilde süreç ve sonuç bazlı değerlendirmeler olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Süreç bazlı değerlendirmelerde; performans görevleri, projeler, portfolyolar vb. oluşturulmakta, bu çalışmalar uygun ölçeklerle değerlendirilmektedir.

Sonuç bazlı değerlendirmelerde; klasik, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, eşleştirmeli vb. soru tipleri ile öğrenci kazanımları yoklanmaktadır. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda belirlenen öğrenme eksiklikleri ilgili kişilerle paylaşılır ve giderilmesi için gerekli tedbirler acil olarak alınır. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar olan “Değerlendirme Sınavları” birimimizce gerçekleştirilmektedir. Bu sınavların sonunda derslerin kazanımlarının “Konu - Alt Konu” analizlerini içeren sınav sonuçları K12net’ten yayımlanmakta, sınav sonuç analizleri ilgili birim - bölümlerle paylaşılmaktadır. Öğrencilerin durumu ile ilgili olarak deneme sonuçlarının değerlendirildiği kurullar yapılmaktadır.

YKS’ye Yönelik Çalışmalar 

9, 10 ve 11. sınıflara “Ders Başarı Sınavları” yapılmaktadır. Bu sınavların yapılmasının amaçları:

  • Öğrencinin eksik konularını tespit ederek tam öğrenmeyi gerçekleştirmek.
  • Öğretmenin sık aralıklarla öğrencisini kontrol etmesini ve öğrencisine geri bildirimde bulunmasını sağlamak.
  • 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda gerçekleştirilen YKS çalışmalarına ön hazırlık yapmak.

Ayrıca 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda üniversiteye hazırlık çalışmaları ve TYT-ALAN denemeleri birimimizce gerçekleştirilmektedir. Bu sınavların sonunda derslerin kazanımlarının “Konu - Alt Konu” analizlerini içeren sınav sonuçları K12net’ten yayımlanmakta, sınav sonuç analizleri ilgili birim - bölümlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca TYT-ALAN çalışmalarına yönelik konu tarama testleri (KTT) uygulanmakta, bu testlerin değerlendirmeleri birimimizce gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin durumu ile ilgili YKS sonuçlarının değerlendirildiği öğrenci ve veli kurulları da yapılmaktadır.

SONUÇLARI ÖLÇMEDEN KARARA VARMAK, KARANLIKTA YÜRÜMEYE BENZER.

 

Top