ÇEVRE İLKOKULU
ÇEVRE İLKOKULU
  • +
  • -

OKULUMUZDAN HABERLER

İLKOKULUMUZ

 

Çevre Koleji olarak eğitim yolculuğunun başlangıç yılları olan ilkokul döneminde öğrencilerimiz için sağlıklı, mutlu ve güvenli bir temel oluşturmak en önemli önceliğimizdir.

Anaokulundan liseye kadar bütünsel bir anlayışla yapılandırılan çağdaş ve donanımlı ÇEVRE eğitim programlarımız ile MEB müfredatına uyumlu sağlam akademik alt yapının kazandırılması hedeflenirken disiplinler üstü yaklaşımla yürütülen özgün çalışmalarımız ile öğrencilerimizin bireysel gelişimleri merkeze alınır. Okulumuzda her biri benzersiz ve biricik olan öğrencilerimiz için sunulan çok yönlü eğitim-öğretim olanaklarımız ile aktarılan temel bilgi ve beceri kazanımlarının yanı sıra her öğrencinin sosyal ve duygusal açıdan desteklenerek kendi potansiyellerini keşfedecekleri özel bir sürece eşlik etmenin sorumluluğuyla hareket edilir.

Temel eğitim yıllarında sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülen akademik çalışmalar ana dil yetkinliği üzerine odaklanırken dünya vatandaşı olarak yetişen öğrencilerimiz için İngilizce eğitimi vazgeçilmez bir değer olarak öne çıkmaktadır.

İlk üç yıl sınıf öğretmeni beraberliğinde devam eden ilkokul süreci, notlu sisteme geçiş yapılan 4. sınıf seviyesinde branş öğretmenlerinin katılımıyla güçlendirilir.

Türk ve uluslararası İngilizce öğretmenlerimizin eş güdümlü programları ile yürütülen yoğun İngilizce derslerimiz yıl içinde çeşitli etkinlik ve projelerle desteklenir. Uluslararası geçerliliği olan düzey belirleme sınavlarıyla İngilizce dil edinimi yakından takip edilerek 3. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil eğitimiyle dil deneyimi arttırılır.  

Zengin içerikte tasarlanan programlarıyla müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi, yüzme ve bilişim teknolojileri dersleri de haftalık ders programında yer alır.     

Eğitim ve bilişim teknolojilerinden etkin olarak faydalanılan okulumuzda derslerimiz sunum, deney, araştırma, proje gibi uygulamalı etkinliklerle desteklenerek öğrencilerin bilgi ve kazanımlarının hayatla ilişkilendirilmesi önemsenir.

Çevre Koleji Yaşam Boyu Öğrenme Programı kapsamında okulumuzun tüm seviyeleri için belirlenmiş özel sosyal sorumluluk temaları öğrenci-aile-okul iş birliğinde ele alınarak yıl boyu farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülür.

1998 yılından itibaren okulumuzun özgün programları ile yetişmiş olan bilim ve kültür alanında donanımlı, sanat ve sporda aktif, topluma ve çevreye duyarlı öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyor, büyüyen ailemizin öğrenci, öğretmen, veli, mezunlar ve çalışanlarıyla kenetlenerek mükemmeli yakalamak üzere attığımız ortak adımlarımızı her yıl daha da sağlamlaştırıyoruz.

Top