FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
  • +
  • -

Fen Bölümü'nde hedefimiz; çevresine ilgili, keşfedici, sorgulayıcı, doğru karar verebilen, problem çözebilen, öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş, yeni teknolojileri anlayan, kullanan, geliştiren ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilerin aktif katılımına, öğrenme tarz ve hızlarına, bireysel ve birlikte öğrenme süreçlerine dayalı öğrenme stratejileri uygulamaktayız.

Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretiminde kullandığımız başlıca öğretim modelleri; buluş yoluyla öğretim, araştırma yoluyla öğretim, bilimsel problem çözme yöntemi ve iş birliği ile öğretimdir. Ayrıca deney, kavram haritası, kavram ağları, anlam çözümleme tablosu, beyin fırtınası, drama, oyun, bulmacalar ve modeller gibi strateji ve teknikler kullanmaktayız.

Özellikle somut işlemler dönemindeki öğrenciler için derslerimizi Çoklu Zeka Kuramı'na göre planlarız. Seçtiğimiz yöntemler ve düzenlediğimiz etkinlikler ile öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik, kişiler arası, içsel, doğa ve mantıksal matematiksel zeka alanlarına hitap ederiz.

Okulumuzda Fen ve Teknoloji öğretimi proje geliştirme süreçleriyle desteklenir. Öğrenciler yıl boyunca geliştirdikleri bilimsel projelerle hem okulumuzun düzenlediği hem de diğer kuruluşların düzenlediği proje yarışmalarına ve bilim şenliklere katılarak projelerini diğer okulların öğrencileriyle paylaşırlar.

Öğrenciler gerek proje çalışmalarında gerekseFen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde laboratuvarlardan etkin şekilde yararlanırlar. Laboratuvar etkinliklerinde ise buluş yöntemiyle öğretim modelini kullanırız.

Top