FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
  • +
  • -

Fen Bölümü'nde hedefimiz; çevresine ilgili, keşfedici, sorgulayıcı, doğru karar verebilen, problem çözebilen, öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş, yeni teknolojileri anlayan, kullanan, geliştiren ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilerin aktif katılımına, öğrenme tarz ve hızlarına, bireysel ve birlikte öğrenme süreçlerine dayalı öğrenme stratejileri uygulamaktayız.

Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretiminde kullandığımız başlıca öğretim modelleri; buluş yoluyla öğretim, araştırma yoluyla öğretim, bilimsel problem çözme yöntemi ve iş birliği ile öğretimdir. Ayrıca deney, kavram haritası, kavram ağları, anlam çözümleme tablosu, beyin fırtınası, drama, oyun, bulmacalar ve modeller gibi strateji ve teknikler kullanmaktayız.

Özellikle somut işlemler dönemindeki öğrenciler için derslerimizi Çoklu Zeka Kuramı'na göre planlarız. Seçtiğimiz yöntemler ve düzenlediğimiz etkinlikler ile öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik, kişiler arası, içsel, doğa ve mantıksal matematiksel zeka alanlarına hitap ederiz.

Okulumuzda Fen ve Teknoloji öğretimi proje geliştirme süreçleriyle desteklenir. Öğrenciler yıl boyunca geliştirdikleri bilimsel projelerle hem okulumuzun düzenlediği hem de diğer kuruluşların düzenlediği proje yarışmalarına ve bilim şenliklere katılarak projelerini diğer okulların öğrencileriyle paylaşırlar.

Öğrenciler gerek proje çalışmalarında gerekseFen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde laboratuvarlardan etkin şekilde yararlanırlar. Laboratuvar etkinliklerinde ise buluş yöntemiyle öğretim modelini kullanırız.

 

LİSE FEN BÖLÜMÜ

AMACIMIZ

Lise Fen Bölümü olarak temel amacımız; çevrelerindeki olayları gözlemleyip yorum yapabilen, doğru ve güncel bilgiye ulaşabilen, teknolojik gelişmeleri takip eden, bilimsel -yaratıcı projeler üretebilen ve çevre bilincine sahip çok yönlü öğrenciler yetiştirmektir.

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Hazırlık ve 9. sınıflarda fizik, kimya ve biyoloji derslerinin öğretim dili “İngilizce”dir.

Öğrencilerimiz fen derslerinde, müfredata uygun olarak elde ettikleri kazanımları fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarımızda her hafta deneyler yaparak pekiştirirler.

TYT sınavını oluşturan 9. ve 10. sınıf fen müfredatının tam öğrenilmesi, öğrencilerimizin son sınıfta girecekleri üniversite sınavına hazır olmaları adına çok önemlidir. Bu amaçla okulumuzda 9. sınıftan itibaren fen derslerinde üniversite hazırlık çalışmaları başlar.

11. ve 12. sınıflarda fizik, kimya ve biyoloji derslerinde yoğun bir şekilde yürütülen üniversite hazırlık çalışmalarımız ile hedefimiz, öğrencilerimizin istedikleri yükseköğretim kurumuna girebilmelerini sağlamaktır.

 

ETKİNLİKLER

Lise Fen Bölümü olarak her yıl katıldığımız proje ve yarışmalar, düzenlediğimiz geziler ve etkinliklerle öğrencilerimiz için hem zengin bir eğitim ortamı yaratılır hem de öğrencilerimizin sosyal gelişimleri desteklenmiş olur.

 

Yıl Boyunca Katıldığımız Proje ve Yarışmalar:

TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması

NASA Buluş Şenliği

Destination Imagination

FLL

Robotik Yarışmaları

Resmi ve Özel Okulların Düzenlediği Fen Proje Yarışmaları

STEM Temelli Yarışmalar

Top