KURUMSAL İLETİŞİM
KURUMSAL İLETİŞİM
  • +
  • -

Çevre Koleji Kurumsal İletişim Birimi, belirlenen iletişim stratejileri çerçevesinde, sosyal medyadan web sayfasına, basılı ve görsel materyallere kadar geniş bir yelpazede tüm iletişim ortamlarını doğru ve etik bir şekilde kullanmayı amaçlar. 

Okulun vizyon, misyon ve temel değerlerine uygun bir şekilde tanıtımını sağlamak Kurumsal İletişim Birimi’nin temel hedefidir. 

Kurum içi ve kurumlararası iletişim, hedef kitle ile doğrudan iletişim, etkinlik yönetimi ve organizasyon, medya takibi, sponsorluk, reklam, kurumun tanıtılmasında kullanılan broşür ve el kitaplarının hazırlanması Kurumsal İletişim Birimi’nin ana iş alanlarıdır. 

Ayrıca bu birim, “Çevre Highlights”, “Yeşil Küre” adlı kurumsal süreli yayınların tasarım ve baskı aşamalarında aktif rol oynar.

Web sitesi yönetimi ve çağın en önemli iletişim araçlarından sosyal medya sayfalarının yönetimi görevlerini Bilgi İşlem Birimi ile eş güdümlü yürütür.

Top