EĞİTİM PROGRAMIMIZ
EĞİTİM PROGRAMIMIZ
  • +
  • -

İlkokul 1,2 ve 3.sınıflarımızda sınıf öğretmenliği sistemi, 4.sınıflarımızda branş sistemi ile eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

Çevre Koleji İlkokulu, öğrencilerimizin yaşamlarında ve üst eğitim basamaklarında gereksinim duyacakları akademik donanıma sahip olabilmeleri için çağdaş eğitim modelini benimsemekte ve dijital öğretim araçlarıyla da desteklenen programlarıyla 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Akademik programımız farkındalığı yüksek, öz güven sahibi, meraklı, araştıran, problem çözme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin hayat boyu öğrenen bireyler olarak potansiyellerini açığa çıkarabilecekleri yeterliliğine sahip olmalarını için desteklenmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını canlı tutacak, öğrenme stil ve hızlarını karşılayabilecek farklı zekâ alanlarına hitap eden eğitim teknikleri kullanılmaktadır.

Öğrenme-öğretme sürecinde bireysel farklılıkları her aşamada gözeten, çağdaş ve öğrenci merkezli bir eğitim programı uygulanır.

Alt Başlıklar

Top