Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
 • +
 • -

Sosyal Bilgiler

 

Sosyal bilgilerin kapsamı, yaşamın tüm alanlarına ilişkin özellikleri yansıtabilecek niteliktedir. Konuları arasında çok sıkı bir ilişki vardır çünkü konuların temeli insan, doğa ve toplumdur.

İlköğretimin ilk üç sınıfında öğrenciler, yaşantısında gerekli olan temel beceri ve kavramları hayat bilgisi derslerinde kazanırlar.

İlköğretimin 4. sınıfında ise hayat bilgisi dersi yerini sosyal bilgilere bırakır. Sosyal bilgiler, hayat bilgisi konularının yaş düzeyine uygun devamlılığındadır.

Sosyal bilgiler dersleri kapsamında hedefimiz:

 • Temel yaşam becerisine sahip,
 • Bireysel niteliklerini geliştiren,
 • Keşfedici,
 • Sorgulayıcı,
 • Problem çözebilen,
 • Doğaya ve çevreye duyarlı,
 • Özgüveni yüksek,
 • Çevre bilincine sahip,
 • Ulusal ve manevi değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilerin aktif katılımına, öğrenme tarz ve hızlarına, bireysel ve birlikte öğrenme süreçlerine dayalı öğrenme stratejileri uygulamaktayız.

 

Top