MATEMATİK
MATEMATİK
  • +
  • -

MATEMATİK

 

4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Matematik Dersi

Çevre Koleji Ortaokul Matematik Bölümü olarak amacımız; temelleri sağlam, matematiksel düşünme becerileri gelişmiş, araştıran öğrenciler yetiştirmek ve bunları yaparken de aynı zamanda öğrencilerimizin matematiği sevmelerini sağlamaktır. Bunun için:

4. sınıftan itibaren kendi hazırladığımız Çevre kitapları ile derslerimizi anlatıp çok miktarda farklı kaynak kullanarak çocukların perspektifini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Çeşitli sınavlarla beceri temelli sorularla öğrencilerimizi tanıştırıp LGS çalışmalarını her düzeyde pekiştiriyoruz.

4. sınıftan itibaren okulumuza özel laboratuvar kitapları ile kazanım bazında günlük hayata entegre edilebilecek etkinliklerle konularımızı destekliyoruz.

Kullandığımız özel dijital kaynaklar sayesinde yapay zekâ desteği ile öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına göre destekleme çalışmaları yapıyoruz.

Kazanımlarımıza sosyal etkinlik derslerinde zekâ oyunları ve tabletle matematik ile destek veriyoruz.

5. sınıftan 8. sınıfa kadar gelenekselleştirdiğimiz “Matematik Olimpiyatları”nı düzenliyoruz.

Dünya Pi Günü’nü Matematik Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutluyoruz.

Uluslararası Gauss Yarışması, Ulusal Kanguru Matematik Yarışması, İstanbul Bilim Olimpiyatları, Türk Zekâ Vakfı Şampiyonası gibi çeşitli yarışmalara katılarak öğrencilerimizin kendilerini gösterebilecekleri alanlar yaratıyoruz.

Matbeg uygulamasını tüm seviyelerde uygulayarak matematiğe karşı yeni bir bakış açısı kazanmalarını sağlıyoruz.

Yurt dışı tabanlı proje ve yarışmalarının, müze ziyaretlerinin öğrencilerimizin bilimsel düşünme süreçlerini kullanmalarına, yabancı dil becerilerinin gelişimine ve farklı kültürleri tanımalarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda her yıl matematik ve fen bilimleri ortak projesi olarak 6 ve 7. sınıflarımızla Almanya -Amsterdam Bilim Merkezleri ve Matematik Müzeleri gezisi düzenliyoruz. 

Öğrencilerimizi, matematik becerisi gelişmiş, soyut düşünmeyi bilen, farklı platformlarda kendini ifade edebilen gençler olarak ortaokulumuzdan mezun ediyoruz.

 

Lise Matematik

Çevre Koleji Lise Matematik Bölümü; eleştirel düşünebilen, farklı problem çözme teknik ve stratejileri geliştirebilen ve sistemli çalışma alışkanlığı oluşturmuş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Bunun dışında bölümümüzün en önemli amaçlarından biri öğrencilerimizin üniversitede hedefledikleri bölümlere ulaşmalarını sağlayacak matematik alt yapısını sağlam şekilde vermektir. Bu amaca ulaşmak için hazırlık sınıfından itibaren planlı bir matematik öğretimi programı uygulanmaktadır.

Lise hazırlık sınıfı matematik dersinde öğrencilere matematiksel terimlerin İngilizce karşılıkları verilerek PSAT sınavına yönelik çalışmalar yapılmakta, 9. sınıf müfredatındaki konular da işlenmektedir. Böylece öğrencilerin lise matematiğine hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Matematik öğretiminin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme becerilerini geliştirmek ve bu becerileri gerçek hayat problemlerine uygulamalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda 9. sınıftan itibaren her üniteyle ilgili matematik uygulamalarına yer verilmektedir. 

Lisede TYT ve AYT çalışmaları 9. sınıftan itibaren planlı ve etkin bir biçimde yürütülmektedir. Her sınıf seviyesinde haftalık belli bir ders saati TYT ve AYT çalışmalarına ayrılmakta ve bir program çerçevesinde daha önceki yılların konuları tekrar edilerek soru çözümü yapılmaktadır.  Bunların dışında öğrencilerin, ödev programı kapsamında verilen çalışma kâğıtları ve kullanılan kaynak kitaplar yardımıyla matematiği derinlemesine anlamaları sağlanmaktadır. Ayrıca verilen proje ödevleri ile ulaştıkları bilgiyi ve vardıkları sonuçları yazılı bir biçimde sistematik olarak ifade etmeleri beklenmektedir. Yeni nesil rutin olmayan problemlerin çözümü de 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde özellikle işlenmektedir. Bu uygulama öğrencilerimizin TYT’ye daha bilinçli girmelerine yardımcı olmaktadır.

Okulumuzda geometri öğretimi kanıt yöntemleri, çizim teknikleri ve akıllı tahta aracılığı ile çözülen bol soru sayesinde hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirilmektedir.

Bölümümüz tarafından kurulan Akıl Oyunları Kulübü çatısı altında bu oyunlara meraklı öğrencilerle çalışmalar yapılmaktadır. Akıl Oyunları, öğrencilerimizin matematiksel yeteneklerini özellikle de problem çözme yeteneklerini geliştirmektedir. Kulüp öğrencileri, akıl oyunları yarışmalarına da katılmaktadır.

Kulüp çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz diğer etkinliğimiz, Matematik Takımı'dır. Matematik Takımı çeşitli matematik proje yarışmalarına katılmak için kurulan, matematik konularının daha derinlemesine işlendiği bir kulüptür.

PSAT, AMC, EGMO, WORLD MATH DAY, URFODU, BİLİM OLİMPİYATLARI ve Kanguru sınavlarına katılarak uluslararası platformlarda da öğrencilerimiz deneyim yaşamaktadır.

Şirince Matematik Köyü ve Amerika Silikon Vadisi(Wild West Study Tour), UCLA ve Stanford Üniversitelerine yaptığımız gezilerle de matematik eğitimini okul dışına taşıyarak öğrencilere farklı ortamlarda deneyim kazandırılmaktadır. Böylece matematiği daha çok sevdirmek amaçlanmıştır.

Top