ÇEVRE ORTAOKULU
ÇEVRE ORTAOKULU
  • +
  • -

OKULUMUZDAN HABERLER

Çevre Koleji Ortaokulu, Avrupa ve Dünya standartlarındaki eğitim-öğretim programı ile öğrencinin araştırma ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesini hedefler. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak çağdaş ve demokratik bir ortamda onlara yeni ufuklar açacak programlar hazırlanır. Çevre Kolejinde öğrencilerimizin evrensel kültürü kavrayan, duyduğunu ve gördüğünü düşünen, düşündüğünü ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi ana hedefimizdir.

Öğrencilerin öğrenme biçimlerinin farklı olduğu bilinciyle çoklu zekâ anlayışı doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır. Çoklu zekâ uygulamaları ile öğrencilerin farklı zekâ alanlarını geliştirilebilmek ve öğrencilerin farklılıklarını destekleyebilmek için çok çeşitli teknik ve yöntemler kullanılmaktadır. Bu nedenle okulumuzdaki eğitim öğretim rutinleri sırasında birçok ders için laboratuvar ve atölyelerden yararlanılır. Bu sistemle zekâ alanları etkin şekilde kullanılmaktadır. Öğrenciler bilgilerini farklı boyutlara da transfer ederek bilgiyi güncel yaşamlarında kullanma becerisi geliştirebilmeleri için deney, araştırma, proje hazırlama, sunum, ürün dosyası, power point, flash, senaryo etkinliği gibi çalışmalar yaparlar.

Öğrencilerimiz eğitim ve öğretimin her aşamasında görsel-işitsel ve deneysel olarak multimedyanın sihirli dünyasından yararlanır, daha etkin ve verimli eğitim alır. BDE programına uygun olarak tüm sınıflarımız; akıllı tahta, bilgisayar, projeksiyon makinesi, projeksiyon perdesi gibi eğitim teknolojileriyle donatılmıştır.

Okulumuzda 21. yüzyılın çağdaş bireyi yetiştirmek için çocuğun "IQ" ile birlikte “EQ (Duygusal Zekâ)” gelişimine de önem verilir. Öğrenciler hazır bilgiyi almak yerine, bilgiye ulaş yollarını öğrenirler. Bu nedenle “düşünmek” davranış biçimi olarak öğretim sürecinde sürekli gelişim halindedir. Bilgiyi tekrar etmek yerine düşünerek fikir üretmek, yaratıcı çözümler bulmak ve sorgulamak için uygun aktif öğrenme ortamı hazırlanır. Düşünmek ve düşündüğünü yazılı, sözlü ya da çizgilerle ifade edebilmek için teknik ve yöntemlerin uygunluğuna ve çeşitliliğine önem verir.

Hızla değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek modern olanaklara sahip olan kampüsümüzde, bilgisayar destekli akademik çalışmaların ve yabancı dil öğretiminin yanı sıra sanat ve spor etkinliklerine de önem veren bir "Katılımcı Yönetim" anlayışı ile hareket etmekteyiz.

Alanında uzman olan eğitimcilerimiz, öğrencilere salt bilgi vererek öğretmek yerine öğrenmelerini sağlamak için rehberlik yapar ve ortam hazırlar.

Öğrencilerimizin gelişimi; Akademik Kurul, TEOG Rehberliği, Ölçme Değerlendirme Birimi, Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Birimi tarafından sürekli olarak takip edilmektedir.

Top