SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BİLİMLER
  • +
  • -

Sosyal bilimler, bireyin yaşadığı topluma uyum sağlamasını, aynı zamanda toplumun bir parçası olduğunu algılamasını sağlayan, tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi disiplinlerden oluşur.

Sosyal bilimler zümresi olarak  ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları kendileriyle özleştirerek  davranış haline getirmiş, bilimsel yöntemleri kullanan  insan haklarına saygılı , araştıran, analitik düşünen, çevresine ve toplumuna duyarlı, bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, içinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı hedef edinmiş laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Atatürkçü düşünce sistemi ve bu sistemin temeli olan Atatürk ilkeleri, inkılapları konusunda öğrencilerimize genel bilgileri hatırlatmayı ana prensip olarak gördüğümüzden yıl içinde bu konuya geniş yer vermekteyiz.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda derslerimizde; bilgisayar ve bilgisayar teknolojisine uyarlanmış ders araç gereçleri, afişler, haritalar, fotoğraflar, kaynak kitaplardan yararlanılarak eğitim yapılmaktadır.

Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde konularımızı işlerken soru-yanıt, drama , beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme, örnek olay inceleme, bulmacalar hazırlama, eğitsel oyunlar, fotoğraf yorumlama, metafor ile öğrenme, problem çözmeye dayalı aktif öğrenme tekniklerini  kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını hedeflemekteyiz. Performans ve proje ödevleriyle de bu hedefimizi desteklemekteyiz.

Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı geziler, paneller, seminerler ve konferanslar,  çevre projeleri düzenlemekte , öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kampanyalara ve yarışmalara katılmalarını sağlamaktayız.


Bunlara ek olarak sınavlarda daha yüksek başarı elde etmek için ilköğretimde LGS’ye hazırlığa 6. sınıftan itibaren, lisede ise TYT ve AYT’ye hazırlığa 9. sınıftan itibaren başlıyoruz.

Top