SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BİLİMLER
  • +
  • -

Lise Sosyal Bilimler Bölümü

Lise Sosyal Bilimler Bölümü; tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi zümrelerinden oluşmaktadır.

Geçmiş, bugün ve gelecek hakkında araştıran, sorgulayan, farklı fikirler üreten, bilgiye dayalı ve mantıklı kararlar alabilen, sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşim içinde olan, inanç ve kültürel farklılıkları, toplumsal ve evrensel değerleri doğru yorumlayabilen, demokratik, Atatürkçü düşünce bilinciyle hareket eden bireyler yetiştirmektir.

MEB öğretim programlarında belirtilen kazanım ve becerilerin oluşturulması için ders içi ve ders dışı çalışmalar yapılmaktadır. Her zümre kendi içinde planladığı akademik çalışmalarda öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde, 21. Yüzyılın gereklerini karşılayacak web araçlarıyla hazırlanmış teknoloji destekli interaktif ders içerikleri kullanmaktadır. Bu sayede öğrenme bir deneyime dönüşmektedir.

Öğretim programlarına uygun olarak seçilmiş kitap ve makaleleri sistemli okuma, metin yazma ve karşılaştırma, tartışma, sunum, film, belgesel, fotoğraf, harita, karikatür ve çeşitli sanat eserlerini analiz etme ve yorumlama yöntemlerine de yer verilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin hedefledikleri üniversitelere girmelerini sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde sınava hazırlık programı da yürütülmektedir. 

Öğrencilerimizin yaşayarak öğrenme modeli kapsamında bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte,  ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve projelere katılmaları için uygun ortam hazırlanmaktadır.

Öğrencilerin farklı coğrafyaları ve kültürleri tanımaları, öğrendikleri bilgileri gözlemleyerek yaşamla ilişkilendirebilmeleri amacıyla araştırma ve kültür gezileri düzenlenmektedir.

 

Yıl Boyunca Katıldığımız Proje ve Yarışmalar: TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması,

MEB ya da Özel Kurumlar Tarafından Düzenlenen Yarışma, Seminer ve Konferanslar

Geziler ve Etkinlikler: Tarihi Yarımada Gezisi, İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi, Göbeklitepe Gezisi, Narköy Gezisi, AFAD Gezisi, Felsefe Olimpiyatları

Top