YAŞAM BOYU ÖĞRENME
YAŞAM BOYU ÖĞRENME
  • +
  • -

5. SINIFLAR DİGİTAL VATANDAŞLIK

 Dijital cihazları kullanmanın ötesinde, dijital ortamda etkin olabilme, bu ortamda doğru bilgiyi bulabilme ve bu bilgiyi anlama ,analiz etme ,bilgi  üretebilme ve bu bilgiyi paylaşabilmeyi kazandırır.

 

6. SINIFLAR - GÖRGÜ KURALLARI EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin kendine güvenen birey olarak yetişmesini, toplumsal yaşam içinde kendisine saygın bir yer edinmesini amaçlayan okulumuz, 6. sınıf öğrencilerine “Görgü Kuralları Eğitimi” programı uygulamaktadır. Bu eğitim programında öz-bakım ve düzenli olma, sosyal iletişimde görgü, giyim-kuşam adabı, davetlerde yemek adabı başlıkları altında temel davranış biçimleri öğretilmektedir. 

 

7. SINIFLAR - HIZLI OKUMA - ANLAMA

Hızlı okuma; bireylerin kısa zaman diliminde çok daha fazla kelime okumasıdır. Hızlı okuma demek, sadece kelimelerin hızlı okunması değil aynı zamanda okunan metnin daha hızlı ve daha iyi anlaşılmasıdır. Gözler, beynin çalışma hızına göre daha yavaş bir hızda çalışmaktadır. Bu yüzden hızlı okumaktan ziyade, okunan yani görülen yazının beynin tam olarak anlayacağı şekilde beyni iletilmesi biraz daha zor olmaktadır. Hızlı okuma eğitimi, beyin ile göz arasındaki çalışma ve algılama hızını, biraz daha dengeye koymaktadır. Bu eğitim, aynı zamanda beynin okunanı hızlı algılama yeteneğini önemli ölçüde artırmaktadır. 7. sınıf öğrencilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz 8 haftalık hızlı okuma eğitimi ile öğrencilerimizin daha kısa sürede daha fazla bilgiyi okuma, anlama ve hafızada tutma becerileri geliştirilirken uzun yazılarda dikkat ve odaklanma sorunlarının önüne geçerek okuduğunu tam ve doğru anlama becerisi kazandırılır.

 

8.SINIFLAR - HEDEF BELİRLEME & ZAMAN YÖNETİMİ

Öğrencilerin hem akademik  hem de sosyal  hayatlarına yönelik hedef koyabilmelerini ve bu hedeflere yürürken zamanlarını doğru yönetip ,konsantre olabilmelerini ve bu sürede  inisiyatif alabilmelerini hedefler.

Top