YAŞAM BOYU ÖĞRENME
YAŞAM BOYU ÖĞRENME
  • +
  • -

4.SINIFLAR – İNSAN HAK VE SORUMLULUKLARI

İnsan toplumsal bir varlıktır. Dünyadaki diğer insanlarla birlikte yaşar. Bu toplumda yaşıyor olmamız bize haklar kazandırdığı gibi aynı zamanda bazı sorumluluklar da yükler. Yaşadığımız toplumda birçok hak ihlalleri ile karşılaşıyoruz.

İnsanların cinsiyetleri, ırkları, renkleri, dinleri, dilleri ne olursa olsun kimse tarafından elinden alınamayacak ya da engellenemeyecek “yaşama hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı, seyahat hakkı” gibi hakları vardır.

Okulumuz da toplumun bir parçasıdır. Okulumuzda çalışan ve bizler gibi eğitim hakkını kullanan arkadaşlarımızla birlikte iç içe yaşamaktayız.  Bunun için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız.

Bu düşünceden yola çıkarak öğrencilerimizle;

“Hak ve sorumluluk nedir?

Hak sorumlulukları birbirinden nasıl ayırırız?

Hangi hak ve sorumluklara sahibiz?

Bunları doğru kullanmadığımızda ortaya çıkacak sorunlar nelerdir?

Hak ve sorumluluklarımızı doğru kullanmak için bize düşen görevler nelerdir?” sorularını araştırdık.

Mutlu bir toplum için herkes birbirine saygı göstermeli ve kendine ait hak ve sorumlulukları yerine getirmeye devam etmesi gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili (hak ve sorumluluk) çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilerimize duyarlı bireyler olmaları için yol gösterdik ve göstermeye de devam etmekteyiz.

5.SINIFLAR - ONPARMAK KLAVYE EĞİTİMİ

Bilgi teknolojileri son yıllarda sürekli bir gelişim içindedir. Bu gelişimi takip etmek ve uyum sağlamak artık ihtiyaç olmaktan çok zorunluluk haline gelmiştir. Gelişen teknolojide bilgisayara doğru ve hızlı veri girişi yapmak için klavye kullanımı önemli bir yere sahiptir. Bu derste, öğrencilere klavyenin etkin ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayacak  on parmak yazı yazma metodunu kazandırılmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler klavyeyi daha etkin kullanmayı öğrenerek, hayatı boyunca kullanacağı bilgisayar teknolojileri verimliliğini arttırmakta, yeni bilgiler üretme ve planlamada zamandan tasarruf sağlamakta, günümüzde sorun olan internet başında sohbet ile kelimeleri kısaltan kişiler olmak yerine, kelimeleri kurallarına göre rahat yazabilmektedir.
 

6. SINIFLAR - GÖRGÜ KURALLARI EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin kendine güvenen birey olarak yetişmesini, toplumsal yaşam içinde kendisine saygın bir yer edinmesini amaçlayan okulumuz, 6. sınıf öğrencilerine “Görgü Kuralları Eğitimi” programı uygulamaktadır. Bu eğitim programında öz-bakım ve düzenli olma, sosyal iletişimde görgü, giyim-kuşam adabı, davetlerde yemek adabı başlıkları altında temel davranış biçimleri öğretilmektedir. 

7. SINIFLAR - HIZLI OKUMA

Öğrencilerin görsel algı, dikkat ve okuma hızı becerilerini artırmak, eğitim içerisindeki okuma becerilerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Hızlı Okuma Eğitimi”, alanında yetkin eğitmenler tarafından bilgisayar destekli beş haftalık bir programla verilmektedir. Program sayesinde öğrenciler yazılı bir materyali istenilen hızda okuyabilmekte, zihin haritaları yöntemi sayesinde anahtar kelimeleri belirleyip uzun bir metni hafızalarında rahatlıkla tutabilmektedir.  Öğrencilerimiz, okuma hızlarını beş kata kadar artırarak, okuduğunu anlama becerisine katkıda bulunmaktadır.

8.SINIFLAR - İNSANİ DEĞERLER EĞİTİMİ

Bu eğitimde, öğrencilere sahip oldukları değerlerin önemi farklı tekniklerle öğretilmektedir. Böylece, öğrencilerin gelişimlerinde değerlerin yerini kavramaları,içselleştirerek davranışlarına yansıtmaları amaçlanmaktadır. İnsani değerler eğitimi; sevgi, saygı, dürüstlük, huzur, doğa sevgisi, temizlik ve cömertlik gibi konuları içermektedir.

Top