ÇEVRE’DE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇEVRE’DE ATATÜRKÇÜLÜK
 • +
 • -

ATATÜRKÇÜLÜK

 

Çevre Kolejinde Atatürkçü Düşüncenin Anlamı

 

Atatürkçülük, Türk toplumunu bütün varlığıyla derinden değiştirerek çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçlayan ve ulusumuzla birlikte sonsuza kadar yaşayacak olan sürekli bir atılım ve ilerleme yoludur. Bu yol Çevre Kolejinde, Türk milletini bağımsız ve çağdaş bir yaşam ülküsüne bağlayan, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan düşünce sistemi olarak büyük bir anlam taşımaktadır. Bu değere tüm Çevre Koleji ailesi yürekten sahip çıkmaktadır.

Büyük ve Kutlu Hatırasına Sahip Çıkıyoruz

Çevre Koleji olarak Atatürkçü düşünceyi hayatın içinde somut biçimde yaşatmak için uğraşıyor ve bu amaç doğrultusunda çeşitli organizasyon ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kitap tanıtımları, yarışmalar, röportajlar, kısa filmler, çok uluslu projeler, sanatsal uğraşlar, sosyal sorumluluk projeleri, kulüp etkinlikleri, sergiler, geziler yaparak Atatürk’ü yanı başımızda hissediyor ve onunla yaşıyoruz. Ulusal bayramlarımızı kutladığımız törenleri, etkileyici ve büyük organizasyonlara dönüştürüyoruz.

Öğrencilerimiz için Atatürkçülük

Çevre Koleji öğrencileri Atatürk’e olan sevgi ve bağlılıklarıyla da fark yaratırlar. Bu fark onlara daha çok sorumluluk duyma ve daha çok çalışma azmi kazandırır. Çünkü bizim için Atatürkçü düşünceyi geliştirmek, hem ulusumuz için el birliği ile çalışmak, hem de kendimiz için en iyisini ortaya koymaktır. Bu bilince sahip olan öğrencilerimiz, hem yüksek bir sadakat ve sevgiyle cumhuriyet değerlerine sahip çıkarlar, hem de akademik başarılarıyla ideal Türk gençliğine model oluştururlar.

Çevre’de Atatürkçülüğün Hedefleri Nelerdir?

Ulu önderimizin Türk gençliğine verdiği pek çok görev vardır. Bu görevleri yerine getirmek, Çevre’de Atatürkçülük için bir hedeftir. Hem ulusumuz hem de insanlık için çok önemli olan görevlerimizden bazıları şunlardır:

 

 • Çevreye, doğal hayata ve tüm canlılara sahip çıkmak
 • Ulusal kalkınmaya ve ekonomiye katkı sağlamak
 • Alanında en iyi eğitimi alan nitelikli bireyler olmak
 • Kadın-erkek eşitliğine inanmak ve insan haklarına bağlı kalmak
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını her platformda yaşatmak
 • Ulusal ve küresel problemlerle yakından ilgilenmek
 • İleri düzeyde okumak ve araştırma yapmak
 • Milli birlik ve beraberliğimizi güçlü ve sağlam tutmak
 • Laik, çağdaş, milli, sosyal devlet anlayışına bağlı kalmak

 

Cumhuriyetimizin kurucusu ve milletimizin kurtarıcısı büyük Atatürk’ü her geçen gün daha fazla özlüyoruz. Türk milletine çağdaş uygarlık yolunda büyük ülküler hediye eden ulu önderin mirasına sahip çıkmak için Çevre Koleji olarak elimizden geleni yapıyor, Çevre’de Atatürkçülük yıldızını parlatmaya devam ediyoruz.

Top