SAĞLIK BİRİMLERİ
SAĞLIK BİRİMLERİ
  • +
  • -

Sağlık birimimiz bir pratisyen hekim ve 3 hemşire ile mesai saatlerinde hizmet vermektedir.

Her öğretim yılı başında öğrenci sağlık bilgileri güncellenir. Yaralanma, düşme çarpma, ateş, kusma, karın ağrısı vb. nedenlerle revire gelen öğrencilerin başvuru nedenleri ve uygulanan tedavileri kayıt altına alınır. Okulda rahatsızlanan veya kaza geçiren öğrencinin şikayetleri sağlık formu bilgileri doğrultusunda değerlendirilir. Gerektiğinde veli ile iletişim kurulur.

Okul içi, okul saatlerinde, kazalarda acil müdahale gerekenler, ilk uygulama revirde yapılarak, veli bilgisi dâhilinde hemşire tarafından anlaşmalı olduğumuz hastaneye sevki gerçekleştirilir. Acil müdahale gerekmeyen öğrencilere ise veli tarafından götürülmek üzere, gerekli bilgilendirme ve işlemler sağlık birimimizce organize edilir. Öğrenciler okul içi kazalarda 1000 TL ye kadar anlaşmalı olduğumuz hastanede tedavi edilir.

Okul gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda kolay yayılma gösteren ateş, öksürük, nezle vb. bulguları olan üst solunum yolu enfeksiyonları özellikle kış ve bahara geçiş dönemlerinde artar. Bu tür yakınmaları olan öğrencilerin aileleri bilgilendirilerek öncelikle ev istirahatı, gerektiğinde doktorunun tedavisi önerilir. Böylece hastalığın yayılımı ve devamsızlık önlenmeye çalışılır.

Doktoru tarafından reçete edilmiş ilaçların okul saatine denk gelen dozları (günde 1 kez, evde verilebilecekler dışında) veli tarafından Tedavi Talep formu doldurularak, öğretmeninin bilgi ve takibi altında, bildirilen saat, doz ve sürede okul hemşiresi tarafından revirde verilir.

Okul saatleri içinde sürekli gözetim gerektiren ve geçici tedavi alan öğrencilerin tıbbi uygulamaları kaydedilerek yapılır.

Sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda bilgilendirici panolar düzenlenir.

Sağlık bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca imzalanan protokol gereği okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesine ilişkin Toplum Sağlığı Merkezlerince yürütülen hizmetler organize edilip uygulanır.

Sağlık Bakanlığınca planlanan ve Sağlık ocağı elemanları tarafından okulumuz öğrencilerine yapılan aşıların, veli onayına göre uygulanması, sağlık birimimizce organize edilir.

Okul hemşiresi gerekli şehir içi ve şehir dışı gezilere katılır.

Çevre Okulları olarak çocuklarımızın sağlığını korumayı, hastalandıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

Top