AR-GE
AR-GE
  • +
  • -

Araştırma - Geliştirme

 

Araştırma Geliştirme Çalışmaları

 

AR-GE ekibi, eğitim ve öğretimde uygulanan yenilik ve gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında takip eder ve değerlendirir.

 

İhtiyaç analizleri yaparak okulun zayıf ve güçlü alanları konusunda değerlendirmeler yapar, zayıf yanları güçlendirme konusunda projeler geliştirir.

 

Araştırma konularıyla ilgili, gerektiğinde okul dışından ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlar.

 

Çevre’de yaşam kültürünü destekleyen ve geliştiren projeler üretir.

 

Sürdürülen projelerin işleyişini denetler, sonuçlarını değerlendirir ve raporlar hazırlar.

Top