BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
 • +
 • -

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Çevre Okullarının okul içi ve okul dışı her türlü sportif etkinliklerini yürütür. Bölüm, eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, kendi branşlarında uzman ve deneyimli öğretmenlerden oluşturulmuştur.

Haftalık ders müfredatında tüm sınıfların iki saat zorunlu beden eğitimi dersi bulunmaktadır. Bu derslerde öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurarak  başta çağdaş anlayışa uygun; ahlaklı, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek amaçlanmaktadır. Anaokulundan liseye kadar olan tüm kademelerde, yaş seviyelerine uygun bedensel gelişimlerini sağlayıcı öğretimlerin yanında spor kültürü de öğrencilere kazandırılmaktadır.

Çevre’de yüzme branşına özel önem verilmektedir. Beden eğitimi dersleri içinde zorunlu olarak yüzme ünitesi yer almaktadır. Çünkü yüzme dersinin çocukların fiziksel gelişimlerine katkısı çok büyüktür. Bunun yanında yüzme, hayatın her alanında cankurtaran niteliğinde bir kazanımdır.

 

Beden eğitimi ve spor dersinin öğrencilerimize kazandırmayı amaçladığı kazanımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sağlıklı beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini kavrama
 • Vücudunun farkında olma ve öz bakımına önem verme
 • İyi postüre sahip olma
 • Yaşam boyu sürdürülecek doğru alışkanlıklar kazanma
 • El-göz, eklem-kas koordinasyonlarını geliştirme
 • Milli bayramların önemini kavrama ve törenlere katılma konusunda istekli olma
 • Ritim ve müzik eşliğinde hareket edebilme
 • Oyunda kazanma ve kaybetme durumunu kavranma
 • Spor araç ve tesislerini doğru kullanma
 • Takım çalışmasının önemini kavrama
 • Fiziksel ve zihinsel yapıya uygun spor branşına yönlenme

 

Öğrencilerin gelişimlerini takip edebilmek ve onları fiziksel özelliklerine en yatkın oldukları spora yönlendirebilmek amacıyla yılda iki kere çeşitli fiziksel ölçümler uygulanmaktadır.

Öğrencilerin ders dışında da aktif olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenlenmektedir.

Sene içinde yaş gruplarına uygun sınıflar arası çeşitli turnuvalar düzenlenerek öğrencilerin kaynaşması, sınıf ve takım ruhunun aşılanması ve teneffüs saatlerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Spor, sosyal bir olaydır. Bireyin kendini ifade edebilmesi, sosyal bir grup içerisinde kendine bir rol edinebilmesi, takım çalışmasını öğrenebilmesi, liderlik vasıflarının keşfedilmesi gibi birçok bireysel ve toplumsal davranışın ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır.

Bu kriterleri göz önüne alan Çevre Koleji, ileri seviyede spor becerisi olan öğrencilerin bu becerilerini değerlendirebilmeleri adına kulüp ve okul takımı çalışmaları da yapmaktadır. Bu çalışmalar yine alanında uzman öğretmen ve antrenörler eşliğinde yürütülmektedir. Takımlar o branşlarda istekli ve yetenekli öğrencilerden kurulmakta ve okul saatleri dışında çalışmalarını sürdürmektedirler. Okulumuzda yapılan kulüp ve takım çalışmaları basketbol, yüzme, voleybol ve satranç branşlarından oluşmaktadır.

Top