BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
  • +
  • -

Beden eğitimi; “herkes için spor” çerçevesinde spor bilinci ve kültürünün yaşam boyu edinilmesini hedefleyen çalışmalar bütünüdür. Beden Eğitimi Bölümü; branşında uzman kadrosu, spor koordinatörü ve yüzme koordinatörü iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Anaokulunda motor becerilerin geliştirilmesi yönünde başlayan çalışmalar, ilkokul kademesinde beden eğitimi ve oyun başlığı altında hareket eğitimi ve oyunlaştırılmış spor becerileri olarak devam etmektedir. Ortaokul kadememizde ise spor becerileri, spor kültürü ve disiplinlerine ağırlık verilirken lise kademelerinde branş ve müsabaka ağırlıklı çalışmalar ve yaşam boyu spor bilinci işlenmektedir. Zenginleştirilmiş müfredat konularının yanı sıra kültür kitabı, değerler eğitimi, belirli gün ve haftalar kazanımlar arasında yer almaktadır.

Kademelerin beceri düzeylerine göre ders konularının dışında, oluşturduğumuz sınıflar arası turnuva ve etkinliklerde öğrencilerimizi motive eden ve spor disiplini gelişimlerine destek olan çalışmalarımız yer almaktadır.

Öğrencilerimizin mutlu bireyler olmalarına, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, bireysel farklılıkları ve özelliklerine göre spor branşlarına yönlendirmelerine aile ile iş birliği içinde destek olunmaktadır.

 

Top