MÜZİK
MÜZİK
 • +
 • -

MÜZİK DERSİ AMAÇLARIMIZ VE DERSLİKLERİMİZ

 1. Sesini doğru ve etkili kullanabilmesi
 2. Duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanması
 3. Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak motorritim hareketlerini yönlendirmesi
 4. Müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirmesi
 5. Müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alması
 6. Yaşadığı ülkenin müzikleri ve dünya müziklerini tanıyabilmesi
 7. Yaratıcı, araştırıcı, duyarlı ve seçici birer müzik dinleyicisi olması
 8. Bir enstrüman çalarak müzik alanında kendini geliştirmesi
 9. Dünya müzik kültürü alanında kendini geliştirerek entelektüel birikim sağlaması
 10. Müzik topluluklarına ve takımlarına katılıp sosyal açıdan gelişmesi


FELSEFEMİZ

 

Müzik eğitimi her birey için gereklidir.Müzik eğitimi ile öğrencilerimize, müziğin insan hayatındaki yerini ve önemini yaşatarak kavratmak gayesindeyiz. Müzik dersleri ile müziğin türlerini, tarihsel gelişimini, insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu örnekleriyle göstererek öğretmek; aynı zamanda çeşitli tür ve dallarda uygulamalı çalışmalarla sanatsal yaratma olgusunu tanıtmak amaçlanır. Müzik eğitimi ile donatılmış toplumların en medeni toplumlar olduğunu unutmamak gerekir. Öğrencilerimizi yüksek medeniyete taşıyan dalların bilim ve sanat olduğu inancıyla müzik eğitimlerimizi tam donanımlı perküsyon, gitar, keman ve orff dersliklerinde işlemekteyiz. Öğrencilerimizin kendilerini sanat yolu ile ifade edebilmeleri amacıyla da müzik eğitimlerimiz çoklu zekâ yaklaşımına göre verilmektedir. 

ETKİNLİKLERİMİZ VE TAKIMLARIMIZ 

Gitar-Keman-Perküsyon Branşları: 4-7. sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz, haftalık müzik derslerinde, seçtiklerienstrümanlara göre branşlara ayrılırlar ve gelişimlerini kendi alanlarında sürdürürler.Yapılan pek çok etkinlikle çalışmalarını sergileme şansı bulan öğrencilerimiz; çok küçük yaşta sahne tecrübesi edinmiş olurlar. Bu çalışmalar sonunda enstrümanlarına tam hâkim olan öğrencilerimiz, geleceğin sanatçısı olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedirler. Ritim ve koro branşları temelinde kurulan “Çevre Pulse, BurningSticks ve Polifoni” müzik-gösteri takımlarımız; okul içi ve dışı etkinlik, gösteri ve yarışmalarda yer alarak iyi dereceler kazanmaktadırlar. Lise sevisindeki öğrencilerimiz de ritim, orkestra ve koro branşlarında gösteri ve yarışmalara hazırlanıp performanslarını sergileyerek sosyo-kültürel açıdan kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.1.Sınıftan 10. Sınıfa kadar tüm seviyelerde her ayın bir dersi; öğrencilerin müzik kültürlerini geliştirmek amacıyla Kültür derslerine ayrılmaktadır. Bu derslerde öğrencilerde; sanat tarihi, müzik türleri, ünlü besteciler, Klasik müzik, Türk müziği ve Dünya müziğinde dönemler konusunda farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.   

Top