SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BİLİMLER
  • +
  • -

Ortaokul Sosyal Bilimler Bölümü

 

Ortaokul Sosyal Bilimler Bölümü,  sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak bilgisi zümrelerinden oluşmaktadır.

Bölüm olarak ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş, bunları kendiyle özleştirerek davranış hâline getirmiş, insan haklarına saygılı, araştıran, çevresine ve toplumuna duyarlı, bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde Atatürkçü bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda, yüz yüze veya çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz derslerimizde dijital teknolojiye uyarlanmış ders araç gereçlerinden sıklıkla yararlanılmaktadır.
Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde soru-yanıt, drama, beyin fırtınası, kodlayarak öğrenme, eğitsel oyunlar oynama, tablo-grafik yorumlama gibi çeşitli yöntemleri kullanarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Kullandığımız yöntemlerle öğrencilerimizin hem dersimizi sevmesini hem de akademik becerilerinin artmasını hedefliyoruz. Sosyal medyayı doğru kullanma, doğru iletişim kurma, medya okuryazarlığı gibi konularda da öğrencilerimizi destekliyoruz.

Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerimizi tanımalarını sağlayıcı geziler, etkinlikler, törenler yapıyoruz. Hem kurum içi hem kurum dışı yarışma ve çevre projelerine katılım sağlıyoruz. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin açtığı kulüplerle öğrencilerimizin özel ilgi alanlarını geliştirmeye, güçlü yanlarını desteklemeye çalışıyoruz.

LGS’ye hazırlığa 6. sınıftan itibaren başlıyor, ulusal sınavlarda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde tüm soruları doğru cevaplamalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimize özgün hazırlanmış soru içerikleri ile sınavlar hazırlıyor, bireysel ve grup oda çalışmaları yapıyor, düzenli ödev takibiyle akademik başarılarımızı artırıyoruz.

 

Yıl Boyunca Katıldığımız Proje ve Yarışmalar: SEMEP- South Eastern Medıterranean Envıronment Project (Güneydoğu Akdeniz Çevre Projesi), Atık Yağ ve Atık Pil Yarışmaları

 

Geziler ve Etkinlikler: Tarihi Yarımada Gezisi, İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi, Göbeklitepe Gezisi, Narköy Gezisi, AFAD Gezisi, Çatalhöyük Gezisi, Gazhane Gezisi

 

Lise Sosyal Bilimler Bölümü

 

Lise Sosyal Bilimler Bölümü; tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi zümrelerinden oluşmaktadır.

Geçmiş, bugün ve gelecek hakkında araştıran, sorgulayan, farklı fikirler üreten, bilgiye dayalı ve mantıklı kararlar alabilen, sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşim içinde olan, inanç ve kültürel farklılıkları, toplumsal ve evrensel değerleri doğru yorumlayabilen, demokratik, Atatürkçü düşünce bilinciyle hareket eden bireyler yetiştirmektir.

MEB öğretim programlarında belirtilen kazanım ve becerilerin oluşturulması için ders içi ve ders dışı çalışmalar yapılmaktadır. Her zümre kendi içinde planladığı akademik çalışmalarda öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde, 21. Yüzyılın gereklerini karşılayacak web araçlarıyla hazırlanmış teknoloji destekli interaktif ders içerikleri kullanmaktadır. Bu sayede öğrenme bir deneyime dönüşmektedir.

Öğretim programlarına uygun olarak seçilmiş kitap ve makaleleri sistemli okuma, metin yazma ve karşılaştırma, tartışma, sunum, film, belgesel, fotoğraf, harita, karikatür ve çeşitli sanat eserlerini analiz etme ve yorumlama yöntemlerine de yer verilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin hedefledikleri üniversitelere girmelerini sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde sınava hazırlık programı da yürütülmektedir. 

Öğrencilerimizin yaşayarak öğrenme modeli kapsamında bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte,  ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve projelere katılmaları için uygun ortam hazırlanmaktadır.

Öğrencilerin farklı coğrafyaları ve kültürleri tanımaları, öğrendikleri bilgileri gözlemleyerek yaşamla ilişkilendirebilmeleri amacıyla araştırma ve kültür gezileri düzenlenmektedir.

 

Yıl Boyunca Katıldığımız Proje ve Yarışmalar: TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması,

MEB ya da Özel Kurumlar Tarafından Düzenlenen Yarışma, Seminer ve Konferanslar

Geziler ve Etkinlikler: Tarihi Yarımada Gezisi, İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi, Göbeklitepe Gezisi, Narköy Gezisi, AFAD Gezisi, Felsefe Olimpiyatları

Top