GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
  • +
  • -

GÖRSEL SANATLAR / ATÖLYELER 
Görsel Sanatlar ve Seramik derslerinde amacımız öğrencilerimizin yaratıcılığını, duygusunu, el becerilerini geliştirmek ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, bu derslerde algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler ve yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulurlar. Ayrıca derslerimizde işlediğimiz kültür programı kapsamında sanatçılar, sanat akımları, sanat eserlerine dair yaptığımız incelemelerle öğrencilerimizin estetik bilinci yüksek, sanata ve sanatçıya saygılı kültürlü bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

Okulumuzda sanat etkinlikleri ders programı : 
*Yaşantılara dayalı 
*Uygulama ağırlıklı
*Sanatsal verilerden yararlanarak yaratıcı düşünmeyi geliştirme amaçlı 
*Öğrencinin estetik duyarlılığını geliştirici bir yapıda 1-4 ve 5-7 sınıflar olmak üzere iki bölüm halinde planlanmıştır. 
Öğrencilerle sanatsal çalışmalar yaparken :
*Çoklu zeka kuramından 
*Yapılandırmacı yaklaşımdan 
*Proje tabanlı öğrenme modeli vb öğretim kuramlarından yararlanılır. 
Öğrenme alanları: 
*Sanatlar eğitimi 
*Müze kültürü
*Proje çalışmaları olarak belirlenmiştir. 

Bu çerçeve dahilinde:

1, 2, 3.4  SINIFLAR : Varlıklar arasında ilişki kurma, iki ve üç boyutlu çalışmalar, grup çalışmaları ile öğrencilerde sanatsal dengenin kurulması sağlanır. 

5 ,6ve 7., SINIFLAR: Doğayı daha iyi görebilmeleri ve kendilerine göre yorumlayabilmeleri için leke, renkli resim teknikleri, çeşitli baskı teknikleri, tasarım uygulamaları gibi konularda beceriler kazandırılır. 
Karakalem, renkli resim teknikleri, perspektif, peyzaj, natürmort, tasarım bilgisi verilir. Bu konularla ilgili çalışmalar yaptırılır. 

Plastik sanatlar-Resim-Seramik- Moda tasarımı etkinlik: Görsel Sanatlar dersine kabiliyeti olan öğrencilerimize, haftada 2 ders saati olmak üzere, farklı malzeme ve teknikler kullanılarak uygulamalar yaptırılır. Bunun yanı sıra, sanat akımları incelettirilerek, buna bağlı uygulamalarla bilgiler pekiştirilir.

Top