PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞAM KILAVUZU
PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞAM KILAVUZU
  • +
  • -

Pandemi Döneminde Yaşam Kılavuzu

 

Sayın Velimiz,

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için yeni normal sosyal yaşam alışkanlıkları ile koruyucu önlemle güvenli, sağlıklı bir süreç ve mekânı oluşturma çalışmalarımızı sizinle paylaşmak isteriz.

Öncelikle Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış tüm pandemi önlemleri ve kılavuzlar bizim için referanstır.

Hijyen şartları ve geliştirimi ile enfeksiyon önleme kontrol kılavuz şartları kapsamında TSE tarafından belgelendirilmek üzere çalışmalarımız sürdürülmüştür.

Bu kapsamda amacımız öğrencilerimiz başta olmak üzere, öğretmen ve tüm personelimizin yaşam alanında yeni normale hızlıca uyum göstermelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda HGS (hijyen, güvenlik, sağlık) Kurulumuz her yıl gerçekleştirdiği rutin çalışmalara ek olarak pandemi referanslarına göre eylem planlarını ve hazırlıklarını yapmışlardır.

Burada en önemli nokta tüm çalışanların ve kişilerin kural ve uygulamalara uyma yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla tüm talimat, yönerge ve formlar güncellenerek KYS sistemimizde kayıt altına alınmıştır.

Yüz yüze eğitime geçmeden önce öğrencilerimizin bilgilendirilmesi için de sunum hazırlıkları tamamlanmıştır.

Okula öğrenci ve çalışan dışında giriş - çıkışlar asgariye indirilerek ziyaretçi kabul prosedürleri oluşturulmuştur. Bu doğrultuda:

 

•             Kampüslerimizin Covid-19 salgınına karşı dezenfektasyonu hususunda etkin ve güvenli bir çözüm olan Nano Clear Gümüş İyon teknolojisi kullanılmakta, bu uygulama düzenli aralıklarla tekrarlanmaktadır. 

•             Kampüse tüm girişlerde ateş ölçümleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Planlı ziyaretler dışında kampüsümüze ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hijyen noktasında dezenfekte olan öğrenci binaya giriş yapabilmektedir.

•             Okul çalışanlarımıza Covid-19 ve kişisel hijyen eğitimleri tekrarlanmış, düzenli aralıklarla eğitim tekrarları yapılmaktadır.

•             Tüm binalarımızdaki asansörlerimiz zorunlu kullanım amacı dışında hizmete kapatılmıştır.

•             Ortak kullanım alanlarında Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

•             Tüm açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeyi koruma amacıyla gerekli işaretlemeler yapılmıştır.

•             Sınıflar İlçe İSG tarafından uygun bulunmuş mesafe aralığıyla, tek kişilik masalar şeklinde düzenlenmiştir.

•             Her sınıfa dezenfeksiyon malzemeleri yerleştirilerek sınıfların havalandırmasındaki rutin aralığı arttırılmıştır.

•             Koridorlara dezenfeksiyon aparatları yerleştirilmiştir.

•             Koridorlardaki su sebilleri kaldırılmıştır.

•             Genel alanlarda maske takılmakta, sınıf ortamında öğrenci ve öğretmenler maske ve siperlik kullanmaktadır.

Top