PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ
 • +
 • -

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik; öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmeleri, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmeleri, seçim yapabilmeleri, çevreyle sağlıklı ve dengeli iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla uzman kişilerce sağlanan sistemli ve profesyonel bir yardım hizmetidir.

Eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme, eğitim sürecinden yetenek ve özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde yaralanma, güçlü yönlerini fark ederek hayatta etkin bir şekilde var olmalarına yöneliktir.

Hizmetler:

*Eğitsel Rehberlik

*Mesleki Rehberlik

*Bireysel Rehberlik başlıkları altında, amaçlar doğrultusunda verilir.

Çevre Kolejinde rehberlik hizmetleri “ÖNLEYİCİLİK, DESTEKLEYİCİLİK, SÜREÇ ODAKLILIK ve GELİŞİMSEL REHBERLİK” çerçevesinde sürdürülür.

 • Öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve yeterliliklerini tanıması
 • Öğrencinin çevresi ile iyi ve olumlu ilişkiler geliştirmesi
 • Problem çözme, karar verme ve kendini yönetme becerilerini geliştirmesi
 • Gelişim dönemlerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı olarak tamamlaması temel hedeflerimizdir.

Bu doğrultuda eğitim sisteminin temel öznesi olan öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik çalışmalar planlanır ve sistematik olarak uygulanır.

Her yaş dönemine ait gelişim süreçleri ile ilgili olarak bilgilendirme, takip, yönlendirme ve destek çalışmaları bireysel görüşmelerle velilere iletilir.

Çalışmalarda temel ilkeler; bireysel farklılıklara saygı, öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici iş birliği, gizlilik ve bilimselliktir.

Çevre Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri’nde “öğrenciye yönelik, veliye yönelik ve öğretmenlere yönelik” çalışmalar yer alır.

Öğrenciye Yönelik Hizmetler

Eğitsel:

 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • LGS'ye Yönelik Bireysel Hedef Belirleme Görüşmeleri
 • Sınav Kaygısı ve Stresle Başa Çıkma
 • Sınıf Rehberlik Programı
 • Değerler Eğitimi Çalışmaları

Mesleki:

 • Sınava Hazırlık
 • Meslek Tanıtımı
 • Kendini Yeteneklerini Tanıma
 • Tercih ve Yönlendirme

Bireysel:

 • Öğrenci Tanıma
 • Bireysel Görüşme
 • Danışmanlık
 • Uzman görüşmeleri
 • İletişim Becerileri
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • Ergenlik ve Gelişim Dönemi Danışmanlığı

Veliye Yönelik Hizmetler:

 • Anne-Baba Atölye Çalışmaları
 • Veli Akademisi
 • Bültenler- Uzman Görüşü
 • Etkin Ebeveyn Semineri

Doküman Çalışmaları:

 • Envanterler
 • Anket Uygulamaları
 • Bültenler
 • Rehberlik Saatleri Etkinlik Çalışmaları
Top