YABANCI DİLLER
YABANCI DİLLER
 • +
 • -

Yabancı Diller

Çevre Koleji’nde Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise’de 1. yabancı dil olarak İngilizce, 2. yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca sunulmaktadır.

Anaokulu İngilizce Programının Amacı

Anaokulunda yapılan yoğun İngilizce eğitimi SL (Structured Language) CLIL (Content and Language Integrated Learning) ST (Story Telling) programları baz alınarak gerçekleşmektedir. Amacımız İngiliz dili kavramını tanıtmak, öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma yetilerini oluşturmak, sınıf içi etkinliklerde İngilizce kullanmalarını ve öğrencilerin sözlü İngilizce yönergelere karşılık vermelerini sağlamak ,okuldaki üretimlerini aileleri ile paylaşma sorumluluğunu taşıtmaktır.

İlköğretim ve Lise İngilizce Programının Amacı

Çevre İlköğretim Okulu ve Lisesi'nde yabancı dil eğitiminde SEPT programı (STUDYING ENGLISH THROUGH TESTS AND PROJECTS) uygulanmaktadır. Bu program 2 hedefe odaklıdır. Birinci hedef tüm okullarda yapılan akademik çalışmalarda öğrencileri dil yeterlilik sınav standartlarına uygun düzeye getirmektir. Programın bir diğer hedefi öğrencinin proje tabanlı çalışmalar yaparak dil düzeyini uluslararası standartlara taşımaktır.

 

Amaçlarımız

 • Yaş seviyelerine uygun kısa hikayeleri, bölümlü kitapları, kısa yazıları, orijinal kitapları okuyup anlamak, özetlemek ve onlarla ilgili yorumlar yapabilmelerini sağlamak,
 • Belli başlı konularla ilgili düşüncelerini ifade için gerekli dil bilgisi, kelime bilgisi, gramer yapıları, imla kurallarına uygun kompozisyon yazabilmelerini sağlamak,
 • Kendi ilgi alanları içinde rol yapmalarına ve küçük gösterilere katılmalarına destek vermek,
 • Yaşlarına göre araştırma yapmak ve projeler üretmek için yol göstermek,
 • Yaşlarına ve seviyelerine uygun bir konu üzerinde araştırma yapmalarına, rol yapmalarına ve bir topluluğa sunmalarına ortam yaratmak,
 • Uluslararası proje tabanlı öğrenci değişim programları yürüterek öğrencilerimizin yabancı dilinin gelişimine katkıda bulunmak, farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum ve saygı sergilemelerini ve aynı zamanda kendi kültürel zenginleşmelerini sağlamak;
 • Seviyelerine uygun STARTERS-MOVERS-FLYERS-PET – KET – FCE –IELTS- TOEFL IBT gibi uluslararası dil sınavlarında yeterliliklerini sağlamak.
 • Mezun olan öğrencilerimizin tam donanımlı bir İngilizce eğitimi alarak bir sonraki eğitim kurumuna devam etmelerini sağlamak
 • Lise ve üniversitelerin hazırlık sınıfını atlayacak yabancı dil bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek.

İkinci Yabancı Dil Ders Programı

Çevre Koleji olarak, ilkokul 3. sınıftan ve lise hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimize seçmeli olarak Almanca, İspanyolca veya Fransızca dersleri sunmaktayız.

Derslerimiz haftalık olarak;

- 3. sınıflarda 3 saat

- 4 ve 5. sınıflarda 4 saat

- 6. sınıflarda 3 saat

- 7. sınıftarda 2 saat

- Lise Hazırlık ve 9. sınıflarda 4 saat

- 10 ve 11. sınıflarda 3 saat olarak verilmektedir.

Amacımız, öğrencilerimizin seçtikleri dillerde temel kavramları öğrenmeleri, farklı kültürleri tanımaları, dil çeşitliliği ve zenginliğinin sosyal gelişimlerine katkısını anlamaları, modern dünyaya uyum sağlayabilmeleri ve ikinci bir yabancı dil ile kendilerini ifade edebilmeleridir.

Öğrencilerimize “Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi” kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren ve yetkili olan Almanca Fit1, 2 ve Zertifikat B1 için “Goethe Enstitüsü”, İspanyolca DELE 1, 2 ve B1 için “Cervantes Enstitüsü” ve Fransızca DELF 1, 2 için “Fransız Kültür Merkez”i tarafından sınavlar uygulamaktayız. 

Top