ÇEVRE LİSESİ
ÇEVRE LİSESİ
  • +
  • -

OKULUMUZDAN HABERLER

EĞİTİM SİSTEMİ

 

Çevre Koleji, yabancı dille öğretim yapan özel lise (Anadolu Lisesi) statüsündedir.

Lisede İngilizce eğitimi SEPT (Studying English through projects and tests) programı baz alınarak yürütülmektedir. Dil düzeyleri Avrupa Dilleri Öğretimi Çerçeve Programı (CEF-Common European Framework)” temel alınarak oluşturulur. Öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini, sınıf düzeylerine göre FCE, IELTS ve TOEFL gibi uluslararası sınavlar aracılığıyla ölçmekte, İngilizce derslerimizde bu sınavlara yönelik çalışmalar yapmaktayız. Lisemizin en önemli hedeflerinden biri öğrencilerimizin mezun olurken İngilizcede ileri seviyeye, 2. yabancı dilde orta seviyeye ulaşmaları ve üniversitelerin hazırlık sınıflarını okumalarına gerek kalmadan kazandıkları bölüme direkt başlayabilmeleridir. Bu sebeple 10.sınıfta IELTS, 11. ve 12. sınıflarda yoğun TOEFL IBT ’ye hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil eğitimimizde AFS, MUN, ISTA, SCHOOL PARTNERSHIP gibi uluslararası projeler çok önemli rol oynar. Öğrencilerimiz bu projeler aracılığıyla yurtdışına çıkma şansını yakalarlar, farklı kültürleri yakından tanırlar ve değişik ülkelerden yeni arkadaşlar edinirler. Dil öğrenmenin önemini ve gerekliliğini daha iyi anlarlar. Lisemizde 2. yabancı dil hazırlık sınıfından itibaren verilir. Hazırlık sınıfından başlayan öğrencilere 2. yabancı dil olarak Almanca, İspanyolca veya Fransızca okutulur. Ayrıca Almanca FIT, İspanyolca DELE, Fransızca DELF sınavlarıyla öğrencilerimizin 2. yabancı dil becerilerini de ölçmekteyiz.

Öğretim programımızda üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları büyük önem taşır. Üniversiteye hazırlık programı kapsamında öğrencilerin gelişimi; Öğrenci koçları, TYT-AYT Kurulları, Ölçme Değerlendirme Birimi ve Rehberlik Psikolojik Danışma Servisi tarafından yakından izlenir. Öğrencilerin akademik yeterliliği, okul içinde yapılan TYT-AYT deneme sınavlarıyla da ölçülür. Öğrencilerin ders eksiklerini tamamlamak için, destekleyici kurs programları uygulanır ve birebir çalışmalar yapılır. 

Öğrenme sürecini etkin kılmak için araştırma, proje ve teknoloji tabanlı uygulamalar, laboratuvar ve atölye çalışmaları gibi yöntem ve teknikler kullanılır.

Öğrencilerin istek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı kulüp çalışmaları yapılır.

Meslek tanıtımları, üniversite ziyaretleri, envanter uygulamaları ve diğer etkinliklerle "Mesleki Rehberlik ve Kariyer Edindirme" programı uygulanır.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere tanıtım çalışmaları yapılır ve öğrenciler bilgilendirilir. Yurt dışı eğitim bursları hakkında tanıtıcı çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin kültürler arası etkileşimlerini sağlamak ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek amacı ile birçok kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenir.

Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında sivil toplum örgütlerinin düzenlediği ulusal ve uluslararası projelere katılmaları sağlanarak " toplumsal sorumluluk bilinci" kazandırılır.

Okulumuzda ayrıca uluslararası pek çok çevre projesi de yürütülmektedir. Caretakers of The Environment, Young Reporters For The Environment bunlardan bazılarıdır. Bu projelerde öğrencilerimiz okulumuzda edindikleri çevre bilinciyle, çevre sorunlarına çözüm önerileri geliştirip bunları hayata geçirerek, gelecek nesillere karşı sorumluluklarını da yerine getirmektedirler.

Top