SİVİL SAVUNMA
SİVİL SAVUNMA
 • +
 • -

Acil Durum Yönetimi

Acil durum; okul çalışanlarını, öğrencileri veya ziyaretçileri tehdit eden ani ve büyük ölçekli olaylardır. Bu olaylar, doğa kaynaklı (deprem, sel vb.) olabileceği gibi teknik sebeplerden ya da dikkatsizlikten (yangın, gaz kaçağı, elektrik kaçağı gibi) de meydana gelebilir, okulda bulunan kişilere ciddi zararlar verebilir. Bu sebeple okulların acil durumlara ilişkin planlarının olması, kişilerin böyle bir durumda nasıl davranacağını bilmesi ve okulda bulunan kişilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli ön hazırlığın yapılması önemlidir.

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR
 
Okulumuzda acil durum yönetimi için sivil savunma komisyonu oluşturulmuş ve sivil savunma servisleri kurulmuştur. Sivil savunma komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
 
KOMİSYONUN BAŞLICA GÖREVLERİ
 • Sivil savunma bakımından yapılması gerekli teşkilat, teçhizat, hizmet ve tedbirlerin ve bunların planlanmasıyla ilgili şekil ve esasları tetkik ve tespit eder.
 • Planla tespit edilen teşkil ve tedbirlerin donatımı ve eğitimi gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetlerin tespitini, koordinesini ve kontrolünü yapar.
 • Bu hususlarda üyeler ve üniteler arasında gerekli işbirliği ile iş bölümünü düzenler.

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ KURULUŞ GÖREV VE FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Servis Adı

Servis Amiri

Servis Amir Yrd.

Ekip Başı

Ekip Personeli

Personel Toplamı

1

Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi

1

1

 

3

5

2

İtfaiye Servisi

1

1

 

8

10

3

İlkyardım Servisi

1

1

 

7

9

4

Kurtarma Servisi

1

1

 

8

10

5

Emniyet ve Kılavuz Servisi

1

1

 

4

6

6

Sosyal Yardım Servisi

1

1

 

4

6

7

Teknik Onarım Servisi

1

1

 

4

6

 

TOPLAM

7

7

 

38

52

 
Servislerdeki personele görevleri yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Her sene eğitimlerle personelin bilgileri tazelenir.
 
KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ
 
Servisin Görevleri :
 • İkaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak
 • Sivil Savunma Servislerini sevk ve idare etmek
 
İTFAİYE SERVİSİ
 
Servisin Görevleri :
 • Çıkacak yangınları kontrol altına almak ve söndürmek
 • Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazın kaldırılmasına yardım etmek
 • Olağanüstü hallerde yangını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek

 İLKYARDIM SERVİSİ
 
Servisin Görevi: Taarruzlarda ve doğal afetlerde yaralı ve hastalara ilkyardım uygulamak
 
TEMEL İLKYARDIM BELGESİ LİSTESİ
 
Sıra No Adı ve Soyadı Bölümü Temel İlkyardım Belgesi Geçerlilik Tarihi
1 NEŞE KOÇER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 10.02.2022
2 FATMA TÜRKAN KAYA İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 21.06.2022
3 VEDAT KAYA FEN VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 21.06.2022
4 AYŞEGÜL SOFUOĞLU İKİNCİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 21.06.2022
5 KÜBRA YILMAZ İKİNCİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 21.06.2022
6 ÖZLEM KUMRALBAŞ MATEMATİK BÖLÜMÜ 21.06.2022
7 ÖZGÜR MİLLİOĞLU MÜDÜR YARDIMCISI 15.10.2020
8 ÇAĞLAYAN ÇALOĞLU İDARİ İŞLER AMİRİ 21.06.2022
9 ÜLKÜ AKPOLAT MÜDÜR YARDIMCISI 10.02.2022
10 İRŞAD TOPÇU BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ 10.02.2022
11 TUĞBA DİLBAZ SINIF ÖĞRETMENİ 10.02.2022
12 SAVAŞ BAKIR MALİ İŞLER UZMANI 10.02.2022
13 ŞULE YILMAZ KEÇECİ MALİ İŞLER SORUMLUSU 10.02.2022
14 SEDA ÖZ ÇADIRCI İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 10.02.2022
       
 
 
KURTARMA  SERVİSİ
Servisin Görevleri :
 • Enkaz altında kalanları kurtarmak.
 • Kurtarma sırasında yaralılara acil yardım yapmak (ilk yardım servisi ile birlikte)
 • Tıkanan veya yıkılan yerlerin enkazlarını kaldırmak, yıkılmaya yüz tutmuş yerleri yıkmak veya yıkılmasına mani olmak
   

EMNİYET VE KILAVUZ  SERVİSİ
 
Servisin Görevleri   :
 • Müessesenin iç ve dış emniyetini sağlamak,
 • Şüpheli şahısları tespit etmek ve polise haber vermek,
 • Tehlike sınırlarında personelin sivil savunma talimat ve isteklerine uygun şekilde hareketlerini  düzenlemek kılavuzluk etmek,
 • Panik ve kargaşayı, moral bozucu hareketleri önlemek
SOSYAL YARDIM SERVİSİ
Servis Amirinin Görevleri
 • İhtiyaç halinde geçici olarak yedirme, giydirme, barındırma ve haberleşme hizmetlerini yapar.
 • Ailesinden ayrı düşen fertlerin mahalli sosyal yardım servisi ile işbirliği yaparak haberleşmelerini yapar.
   

TEKNİK ONARIM SERVİSİ
 
Servis Amirinin Görevleri:
 
 • Elektrik, su. kanalizasyon ve muhabere tesislerinin onarımını yapar.
 
DEPREM
 
Sarsıntı Sırasında
 
 • Sakin olun. Paniğe Kapılmayın!
 • Ayakta durmaya çalışmayın, merdivenleri ve asansörleri kullanmaya kalkmayın.
 • Çöküp sağlam bir eşyanın altına  girin ya da yanına gidin.
 • Sırtınız pencereye dönük olacak şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun.
 • Sarsıntı sona erene kadar sağlam eşyaya tutunun.
Sarsıntı Bittiği Anda
 
 • Yaralı insanları kontrol edin.
 • İhtiyacı olanlara ilkyardım uygulayın.
 • Elektrikli cihazları kapatın.
 • Dışarıdan gelecek talimatları bekleyin.
 • Artçı şoklar için hazırlıklı olun.

Deprem Sonrası
 
 • Zarar tespit ekibinin çalışmalarını bitirmelerini ve tahliye için talimat emrini vermelerini bekleyin.
 • Sakin olun ve hızlı adımlarla boşaltım planlarına uygun, olarak binayı tahliye edin.
 • Yeşil bahçede sizin sınıfınız için ayrılmış yerde bekleyin.

 

DERS ESNASINDA DEPREM OLMASI DURUMUNDA

ACİL DURUM HAREKET PLANI

Aşağıdaki senaryoya uygun olarak deprem anı ve deprem sonrasına yönelik uygulamalar esastır. Deprem senaryosu ve yapılması gerekenler adım adım aşağıda belirtilmiştir. Aşağıdaki talimata uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Deprem Anı:

 1. Alarm sistemi veya megafon ile depremin başladığı haber verilecektir.
 2. Deprem süresinde (45 saniye boyunca) Öğrenci, Öğretmen ve diğer tüm personel CENİN POZİSYONU AL, KAPAN, TUTUN pozisyonuna geçer.

Deprem Sonrası:

 1. Öğrenciler sıralarına oturur.
 2. Sınıf öğretmenleri öğrencileri sakinleştirici ve tahliye esasını içeren kısa bir konuşma yapar.
 3. Sınıf kapısını açarak tahliye emrini bekler.
 4. Müdür Yardımcıları tarafından tüm kontroller yapıldıktan sonra bağırarak tahliye emri verilir.
 5. Tahliye emri verilmeden hiçbir sınıf harekete geçmeyecektir.

Tahliye:

 1. Öğretmenler sınıf kapısının önünde beklemektedirler.
 2. Tahliye en alt kattan en üst kata, merdivene en yakın sınıftan en uzak sınıfa doğru yapılacaktır.
 3. Sınıfın öğretmeni önde, sınıf başkanı arkada olacak şekilde hızlı adımlarla krokide belirtilen yönlere uyarak çıkışa doğru intikal edilir.
 4. İlk katı tahliye edecek son sınıfın öğretmeni “ikinci kat tahliyeye başla” diye bağırır ve onayı “ikinci kat tahliyeye başlıyor” şeklinde alır.
 5. Tahliye bu esaslar doğrultusunda tamamlanır.

Toplanma Alanı Tertip ve Düzeni:

 1. ANAOKULU: Anaokuluna en yakın olacak şekilde tek sıra yeşil bahçe.
 2. 1, 2, 3. SINIFLAR: Tek sıra yeşil bahçe.
 3. 4 VE 5. SINIFLAR: Tek sıra yeşil bahçe.
 4. 6 VE 7. SINIFLAR: Tek sıra yeşil bahçe.
 5. 8. SINIF: Tek sıra yeşil bahçe.
 6. LİSE: 8’lere en yakın sınıf Lise Hzr. 9.sınıf olmak üzere ikili sıra düzeninde kantine doğru yeşil bahçede yerleşeceklerdir.
 7.  Tüm sınıfların Sınıf Başkanları en önde, Sınıf Başkan Yardımcıları ise sınıflarının en arkasında olacaklardır.
 8. Sınıf öğretmenleri yoklamaları yapar. Eksikleri kontrol merkezine (ilgili Müdür Yardımcısı) iletir.

 

TAHLİYE KANALLARI:

ANAOKULU – BİNA GİRİŞ / ÇIKIŞ KAPISI

1,2,3. SINIFLAR – AY BİNASI MERDİVENİ

4,6,7. SINIFLAR – DÜNYA BİNASI MERDİVENLERİ

5, 8. SINIF VE LİSE – GÜNEŞ BİNASI MERDİVENLERİ VE KANTİN İÇİNDEN YEŞİL BAHÇEYE

 

TENEFÜS SAATLERİNDE DEPREM OLMASI DURUMUNDA

TAHLİYE İÇİN ÖNCELİKLİ SORUMLU KİŞİLER

DÜNYA BİNASI 5. KAT: DENİZ KESKİN, REYHAN ÇETİN, ANIL GÜLER

DÜNYA BİNASI 4. KAT: ÖMER FATİH KARAOT, İSA ÇAVUŞLU, İBRAHİM BODUROĞLU, 

DÜNYA BİNASI 3. KAT: GÖKHAN NALÇACI, RAHİME SEVİL POLAT

DÜNYA BİNASI 2. KAT:  MİYASE MELDA ŞENCAN

DÜNYA BİNASI 1. KAT: ÖZGÜR MİLLİOĞLU, 

GÜNEŞ BİNASI 5. KAT: ÖZGÜR YAKIN ÜLGER, VEDAT KAYA, BARIŞ ÜLGEZEN, BERK KAYA, ALİ BUDAK

GÜNEŞ BİNASI 4. KAT: YELİZ TAŞDEMİR

GÜNEŞ BİNASI 3. KAT: EBRU ERTINAZ, ZEYNEP KAYA

GÜNEŞ BİNASI 2. KAT: FATMA ÇIRAĞ, GÜL BOZOĞLU, GÜLHAN PAMUK, SEVAL KOZAN EMRAH

GÜNEŞ BİNASI 1. KAT: ÜLKÜ AKPOLAT, ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN, SEDA ÖZ,  ÖZGE SEFİ

AY BİNASI 3. KAT:  ESRA BARIN, YEŞİM KÖSEM

AY BİNASI 2. KAT:  MÜGE BOR, 

AY BİNASI 1. KAT: BURCU TUNCALI, NESLİHAN KİREMİTÇİ

ANAOKULU: MERAL SARIİNCİ, BANU ŞENLİ,

SANAT KATI: ARZU SUCU, MEHMET ÖZCE TÜFEKÇİ, EKREM YANIK, AHMET YAĞMUR TANRIÖVER

SPOR SALONU: ELİF GENÇKAYA, ABDULLAH AYDIN, FURKAN GENÇ

HAVUZ: ENVER GÜLSEVEN

KONFERANS SALONU: (ETKİNLİK VARSA) ETKİNLİK SORUMLULARI VE HÜSEYİN MERT

REVİR: TÜM HEMŞİRELER

ALT KANTİN: NÖBETÇİ ÖĞRETMEN

TAHLİYE YÖNERGESİ

1.SARSINTI BOYUNCA KATLARDAKİ NÖBETÇİ ÖĞRETMENLER / TAHLİYE İÇİN ÖNCELİKLİ SORUMLU KİŞİLER ÖĞRENCİLERİN OLDUĞU YERDE KALMALARI VE ÇÖMELMELERİ İÇİN KOMUT VERECEKLER.

2.SARSINTI BİTİNCE ÖĞRENCİLERİ AYAĞA KALDIRIP SAKİNCE BİNA TAHLİYESİ İÇİN KOMUT BEKLEYECEKLER.

3.ALT KATLARIN TAHLİYESİYLE BİRLİKTE YÜKSES SESLE ÜST KATA “ÖRNEĞİN: “İKİNCİ KAT TAHLİYEYE BAŞLA” KOMUTU İLETİLİR.

4. TAHLİYE, YÖNERGEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDEDİR.

5.OFİSLERDEKİ TÜM ÖĞRETMEN VEYA MEMURLARIN TAHLİYEYE YARDIMCI OLMALARI ESASTIR.

5.HAVUZ, SPOR SALONU, KONFERANS SALONU, SANAT KATI VE KANTİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER EN KISA YOLDAN YEŞİL BAHÇEYE YÖNLENDİRİLECEKLERDİR.

6.TAHİYELER DÜNYA, GÜNEŞ VE AY BİNASI MERDİVENLERİNDEN İKAZ İŞARETLERİNİ TAKİP EDEREK VE TÜM SORUMLU KİŞİLERİN YÖNLENDİRİLMELERİYLE GERÇEKLEŞECEKTİR.

 
YANGIN
 
 • Alev ya da duman görür, yanık kokusu alırsanız hemen “yangın” diye bağırarak etrafınızdaki uyarın.
 • Yangın alarmını çalıştırın. Güvenli ise yangın tüpünü kullanın.
 • Yangın yerinden uzaklaşın.
 • Odayı terk ederken kapıyı kapatın ışıkları söndürün.
 • Müdürü ya da müdür yardımcısını haberdar edin.
 • Tahliye kurallarına uygun şekilde yangın yerini boşaltın.
 • Toplanma alanında toplayın.
 • Kayıp veya eksik öğrencileri kontrol merkezine bildirin.
 • Binadan çıkışınız olanaksızsa kendinizi pencereden dışarıdakilere gösterin.
 • Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve ya çömelerek ilerleyin.
 • Mümkünse ağzınızı ve burnunuzu ıslak mendil veya bez parçası ile örterek nefes alın.
 
Top