TÜRKÇE VE EDEBİYAT
TÜRKÇE VE EDEBİYAT
  • +
  • -

Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı

Eğitimdeki ihtiyaçlardan yola çıkarak okulumuzda Türkçe eğitimi, anaokulu hazırlık sınıfından lise son sınıfa kadar bütünleyici bir programla ele alınmaktadır.

Ortaokul 5,6, 7 ve 8. Sınıflar Türkçe Dersi 

Türkçe derslerinde hedefimiz: Dilin insan hayatındaki önemini kavrayarak diline sahip çıkan, duygu ve düşüncelerini doğru ifade etme becerisine sahip, yazılı ve sözlü anlatımda yetkin, okuma alışkanlığını ve zevkini kazanmış, bilgiye ulaşmak için doğru kaynaklara yönelebilen bireyler yetiştirmektir.
Öğrencilerimizin bilinçli okurlar olması amacıyla çeşitli türlerden seçtiğimiz kitapları, derslerde ayrıntılı biçimde inceliyoruz. Okuttuğumuz bu eserlerin yanı sıra öykü ve şiir antolojileri ile öğrencilerimizin farklı yazar ve şairlerle tanışmasını da hedefliyoruz.
Konular pek çok etkinlikle desteklenmekte; küme çalışmaları, anket hazırlama, dilekçe ve rapor yazma, topluluk önünde konuşma, münazara yapma gibi beceriler geliştirilmektedir. Tüm seviyelerde yapılan derslerimizde, 8. sınıflarda dönem sonlarında MEB tarafından uygulanan merkezi sınavlarda tam başarıyı yakalamaya yönelik planlamalar doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Öğrenci başarısı, yazılı değerlendirmelerin yanında performans ve proje ödevleriyle de ölçülmektedir.
Ders dışı etkinlikler kapsamında yapılan kulüp çalışmalarında dinleme, okuma, yazma, konuşma gibi temel kazanımların beyin fırtınası, düşünce haritası gibi teknikler kullanılarak üst düzey düşünme becerisi hâline getirilmesi hedeflenir. Ayrıca şiir dinletisi, bilgi yarışmaları, kitap şenliği, yazar söyleşileri düzenlemektedir. Bütün bu etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerini topluluk önünde ifade etmelerini sağlamaktayız.

Lise Türk Dili ve Edebiyatı

Okulumuzda Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin temel amacı; milli ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya sorunları karşısında düşünce üretebilen, dil becerileri gelişmiş ve kültürel açıdan donanımlı öğrenciler yetiştirmektedir. 

Müfredat konuları, konulara paralel olarak seçilen kitaplarla, Türk dilinin özelliklerini bozmadan, edebiyatın seçkin eserlerini okutularak kavratılmakta; öğrencilerin dinlenenlerden (yazar ve şairlerle söyleşiler, paneller), izlenenlerden (tiyatrolar, filmler), ders yılı içinde okunan tüm kitaplardan elde edilen birikimi sözlü ve yazılı anlatım kuralları içinde sunmaları, okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimseyip okuma zevk ve alışkanlığı kazanmaları amaçlanmakta ve ders içeriklerini bu doğrultuda hazırlanmaktadır. 

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde genel bir dil ve edebiyat kültürü verirken üniversite giriş sınavında başarılı olmak da bir başka hedefimiz olduğundan yoğun bir sınav hazırlık programı yürütülmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü sorumluluğunda güzel konuşma ve yaratıcı yazma çalışmaları yapılmakta; kitap şenliği, yazar söyleşileri, şiir dinletisi, münazara turnuvası, tiyatro ve müze gezileri düzenlenmekte; geniş katılımlı törenler hazırlanmaktadır.

Yıl Boyunca Katıldığımız Proje ve Yarışmalar: TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Resmi ve Özel Okulların Düzenlediği Kompozisyon, Şiir Yarışmaları, MEB Tarafından Düzenlenen Kompozisyon, Şiir Yarışmaları

Geziler ve Etkinlikler: TÜYAP Kitap Fuarı, Aşiyan Tevfik Fikret Müzesi, Tiyatro Gezileri, Şiir Dinletisi, Münazara, Çevre Koleji Kitap Şenliği

Top