TÜRKÇE VE EDEBİYAT
TÜRKÇE VE EDEBİYAT
  • +
  • -

Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı

Eğitimdeki ihtiyaçlardan yola çıkarak okulumuzda Türkçe eğitimi, anaokulu hazırlık sınıfından lise son sınıfa kadar bütünleyici bir programla ele alınmaktadır.

Ortaokul 5,6, 7 ve 8. Sınıflar Türkçe Dersi 

Türkçe derslerinde hedefimiz: Dilin insan hayatındaki önemini kavrayarak diline sahip çıkan, duygu ve düşüncelerini doğru ifade etme becerisine sahip, yazılı ve sözlü anlatımda yetkin, okuma alışkanlığını ve zevkini kazanmış, bilgiye ulaşmak için doğru kaynaklara yönelebilen bireyler yetiştirmektir.
Öğrencilerimizin bilinçli okurlar olması amacıyla çeşitli türlerden seçtiğimiz kitapları, derslerde ayrıntılı biçimde inceliyoruz. Okuttuğumuz bu eserlerin yanı sıra öykü ve şiir antolojileri ile öğrencilerimizin farklı yazar ve şairlerle tanışmasını da hedefliyoruz.
Konular pek çok etkinlikle desteklenmekte; küme çalışmaları, anket hazırlama, dilekçe ve rapor yazma, topluluk önünde konuşma, münazara yapma gibi beceriler geliştirilmektedir. Tüm seviyelerde yapılan derslerimizde, 8. sınıflarda dönem sonlarında MEB tarafından uygulanan merkezi sınavlarda tam başarıyı yakalamaya yönelik planlamalar doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Öğrenci başarısı, yazılı değerlendirmelerin yanında performans ve proje ödevleriyle de ölçülmektedir.
Ders dışı etkinlikler kapsamında yapılan kulüp çalışmalarında dinleme, okuma, yazma, konuşma gibi temel kazanımların beyin fırtınası, düşünce haritası gibi teknikler kullanılarak üst düzey düşünme becerisi hâline getirilmesi hedeflenir. Ayrıca şiir dinletisi, bilgi yarışmaları, kitap şenliği, yazar söyleşileri düzenlemektedir. Bütün bu etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerini topluluk önünde ifade etmelerini sağlamaktayız.

Lise Türk Dili ve Edebiyatı

Okulumuzda Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin hedefi, Anayasamız ve Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki hükümler doğrultusunda, milli ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya sorunları karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen vatandaşlar yetiştirmektedir.  Müfredat konularını, konulara paralel olarak seçtiğimiz kitaplarla, Türk dilinin özelliklerini bozmadan ve aşırılığa kaçmadan, edebiyatımızın seçkin eserlerini okutarak kavratmayı; öğrencilerimizin dinlenenlerden (yazar ve şairlerle söyleşiler, paneller); izlenenlerden ( tiyatrolar, filmler ), ders yılı içinde okunan tüm kitaplardan elde edilen birikimi sözlü ve yazılı anlatım kuralları içinde sunmalarını,  okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimseyip okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyoruz. Seçtiğimiz edebi türlerdeki örnekler ile; “neden, niçin, nasıl?” gibi sorulardan yola çıkılarak öğrencinin eleştiri, analiz, sentez yapabilme yetisi geliştirilmektedir. Derslerde öğrencilerin olaylara ve insan ilişkilerine geniş açıyla bakabilme alışkanlığı kazanmasına; kültürel değerleri koruyarak evrensele ulaşmasına, estetik zevkini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Derslere destek olması amacıyla lise son sınıf öğrencilerine yönelik TYT/AYT  hazırlık çalışmaları, etütler ve bire bir çalışmalar, diğer seviyelerde öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bire bir çalışmalar yapılmakta; ders dışı etkinlikler olarak tiyatro gezileri, sunum, güzel konuşma çalışmaları, yaratıcı yazma çalışmaları,  bilgi yarışmaları, yazar söyleşileri ile 21. yy etkinlikleri kapsamında öğrencilerin çeşitli becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli proje çalışmaları düzenlenmektedir.

Top