TÜRKÇE VE EDEBİYAT
TÜRKÇE VE EDEBİYAT
  • +
  • -

 

Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı

Eğitimdeki ihtiyaçlardan yola çıkarak okulumuzda Türkçe eğitimi, anaokulu hazırlık sınıfından lise son sınıfa kadar bütünleyici bir programla ele alınmaktadır.

Ortaokul 5,6, 7 ve 8. Sınıflar Türkçe Dersi 

Türkçe derslerinde hedefimiz: Dilin insan hayatındaki önemini kavrayarak diline sahip çıkan, duygu ve düşüncelerini doğru ifade etme becerisine sahip, yazılı ve sözlü anlatımda yetkin, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine özenle uyan, okuma alışkanlığını ve zevkini kazanmış, bilgiye ulaşmak için doğru kaynaklara yönelebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda: 

  • Öğrencilerimizin bilinçli okurlar olması amacıyla kitap komisyonumuz tarafından öğrencilerimizin ilgi, beğeni ve gelişimlerine uygun olarak programlanan kitap seçkileri, yıl boyunca okunur. Okutulan kitaplarla ilgili yapılan etkinliklerde okuduğunu anlama ve üst düzey düşünme çalışmaları yapılır. 

 

  • 5. sınıflarda temelini attığımız yaratıcı yazma dersleri ile öğrencilerimizin yaratıcılık ve hayal güçleri ortaya çıkarılır. Kurmaca veya gerçek metin planlama, duygu, düşüncelerini akıcı bir şekilde ifade etme ve düşünme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılır. 

 

  • Bir Çevre klasiği olan “Kitap Şenliği” ile öğrencilerimiz onlarca yazarla tanışır, yazarların söyleşi ve etkinliklerine katılırlar. Bu sayede öğrencilerimiz, kitap okuma ve yazarlık üzerine birinci ağızdan etkileşim fırsatı bulurlar. 

 

  • Her seviyede tamamen özgün, beceri temelli sorularımız ile hem 8. sınıf LGS hazırlık çalışmaları hem de günlük hayata yönelik temel becerileri edinme faaliyetleri yürütülür. 

 

  • Tüm seviyelerde yapılan derslerimizde, 8. sınıflarda MEB tarafından uygulanan merkezi sınavlarda tam başarıyı yakalamaya yönelik özgün içerik, soru ve planlamalar doğrultusunda çalışmalar yapılır. Öğrenci başarısı, yazılı değerlendirmelerin yanında konuların bitiminde yaptığımız konu kavrama testleri (KTT) ve izlemelerle de ölçülür. Bu ölçmelerin sonucunda tam öğrenmenin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerimizle özel çalışmalar yapılır. Bu sayede tüm öğrencilerimiz, konuları eksiksiz ve tam olarak kavrar.  

 

  • Ders dışı etkinlikler kapsamında yapılan kulüp çalışmalarında dinleme, okuma, yazma, konuşma, görsel okuma, mantık ve muhakeme yeteneğini geliştirme gibi kazanımların beyin fırtınası, düşünce haritası gibi teknikler kullanılarak üst düzey düşünme becerisi hâline getirilmesi hedeflenir.  

 

  • Ayrıca şiir dinletisi, bilgi yarışmaları, tören ve şenliklerde öğrencilerimiz aktif olarak yer alır. Bütün bu etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerini topluluk önünde ifade etmeleri sağlanır. 

 

Tüm bu programlama ve çalışmalar sonucunda geleneksel okuryazarlığın yanı sıra medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, görsel ve e-okuryazarlık alanlarına hâkim, 21. yüzyıl becerileri için kilit öneme sahip olan ana dilini etkin kullanan, düşünme becerilerinin yanı sıra bireysel, akademik, sosyal ve zihinsel becerileri de gelişmiş bireyler yetiştiririz

Lise Türk Dili ve Edebiyatı

Okulumuzda Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin temel amacı; milli ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya sorunları karşısında düşünce üretebilen, dil becerileri gelişmiş ve kültürel açıdan donanımlı öğrenciler yetiştirmektedir. 

Müfredat konuları, konulara paralel olarak seçilen kitaplarla, Türk dilinin özelliklerini bozmadan, edebiyatın seçkin eserlerini okutularak kavratılmakta; öğrencilerin dinlenenlerden (yazar ve şairlerle söyleşiler, paneller), izlenenlerden (tiyatrolar, filmler), ders yılı içinde okunan tüm kitaplardan elde edilen birikimi sözlü ve yazılı anlatım kuralları içinde sunmaları, okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimseyip okuma zevk ve alışkanlığı kazanmaları amaçlanmakta ve ders içeriklerini bu doğrultuda hazırlanmaktadır. 

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde genel bir dil ve edebiyat kültürü verirken üniversite giriş sınavında başarılı olmak da bir başka hedefimiz olduğundan yoğun bir sınav hazırlık programı yürütülmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü sorumluluğunda güzel konuşma ve yaratıcı yazma çalışmaları yapılmakta; kitap şenliği, yazar söyleşileri, şiir dinletisi, münazara turnuvası, tiyatro ve müze gezileri düzenlenmekte; geniş katılımlı törenler hazırlanmaktadır.

Yıl Boyunca Katıldığımız Proje ve Yarışmalar: TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Resmi ve Özel Okulların Düzenlediği Kompozisyon, Şiir Yarışmaları, MEB Tarafından Düzenlenen Kompozisyon, Şiir Yarışmaları

Geziler ve Etkinlikler: TÜYAP Kitap Fuarı, Aşiyan Tevfik Fikret Müzesi, Tiyatro Gezileri, Şiir Dinletisi, Münazara, Çevre Koleji Kitap Şenliği, Kültür – Edebiyat Gezileri

 

Top