1-3. Sınıf Düşünme Eğitimi
1-3. Sınıf Düşünme Eğitimi
  • +
  • -

Düşünme Eğitimi

 

Düşünme, insanın en ayırıcı özelliklerinden biri olmakla birlikte bireyin yeryüzündeki serüvenidir. İnsanın dil sahibi bir varlık olması, dil üzerinden varlığı kavrıyor ve ifade edebiliyor olması, düşünme gücünü ve yetisini de oluşturmuştur.

Sosyal bilgiler dersi, hayatın içinden konuları derse fazlasıyla taşıdığı için düşünme eğitimiyle birlikte öğrencilerde problem çözme becerisi, fikirleri sorgulama, yeni ve alternatif fikirler üretme, düşüncelerini açıkça ifade etme becerilerini geliştirmek de amaçlanmaktadır.

Düşünme eğitimi; bilgiyi anlamlandırma, yapılandırma ve yeniden üretme becerisine yaptığı katkı ile basit bir bilgi aktarımı olmaktan çıkarak, bireyin yetenek ve potansiyelini aktif hâle getiren, farkındalık düzeyini artıran, bilincini geliştiren yaratıcı bir sürece dönüşmektedir. Düşünme eğitiminin erken yaşlarda bir öğretim programı olarak karşımıza çıkması öğrencinin cesur bir şekilde soru sorabilmesi, problem çözebilmesi, meseleleri tutarlı bir şekilde değerlendirebilmesi açılarından gelişimini sağlamasına yardımcı olacaktır.

Düşünme eğitimiyle bireye sağlanacak önemli kazanımlardan bir diğeri de yaratıcı düşünme becerisidir. Yaratıcı düşünmeye sahip bireyler öncelikle bakış açılarını değiştirirler ve alışılagelmiş kalıp yargılardan sıyrılırlar. Yaratıcılık, bireyin özgünlüğünü gösteren önemli bir beceri olarak kendini ifade etmenin yollarından biridir.

Bütün bu amaçların ötesinde bireyin; mutlu, erdemli ve değer duygusuna sahip duyarlı bir kişi olabilmesi de hedeflenmektedir.

Top