REHBERLİK SERVİSİ
REHBERLİK SERVİSİ
  • +
  • -

ÇEVRE KOLEJİ REHBERLIK BÖLÜMÜ

 

2023-24 EĞİTİM YILI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ BROŞÜRÜ

 

Çevre Koleji Rehberlik Bölümü, öğrencilerin bireysel yetenekleri doğrultusunda en üst düzeyde yetişerek, kendini tanıyan, okul ve topluma uyum sağlayabilen, sosyal, duygusal ve bilişsel süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilen bireyler olması için gerekli desteği sağlar. Gelişimsel rehberlik kapsamında öğrencilerin yaşam boyu sürdürebilecekleri kazanımları destekleyici çalışmalar yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, okulumuzda yeni olan öğrencilerimize okulu ve sistemi tanıtmak amacıyla oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Hedefimiz öğrencilerimizin okula aidiyet duygularını güçlendirmektir. Dönem başında öğrencilerimizi sosyal, duygusal, bilişsel olarak tanımaya yönelik bireysel çalışmalar, gözlem ve görüşmeler yapılır. Bireysel çalışmalar tamamlandıktan sonra sarmal şekilde devam eden sosyal ve bilişsel beceri alanlarını kendi akranları içinde geliştirmeye yönelik grup çalışmaları yapılır.

Her sınıf düzeyinde planlı olarak devam eden derslerimizde “Duyguları Tanıma ve İfade Etme, Çatışma-Çözüm Becerileri, Beden Farkındalığı, Empati Kurma, 14 Güvenlik Kuralı, Evrensel Değerler” gibi konular ele alınır. 4. Sınıfta branşlaşmayla birlikte öğrencilerimize Öğrenme Stilleri, Sınav Kaygısı Çalışmaları ve Ön Ergenlik Dönemine yönelik çalışmalar yapılır.

Çevre Koleji Rehberlik Bölümü öğrencilerimizin yaşamlarına dair sorumluluklarını fark etmelerini, kendilerini izlemelerini, davranışlarını değerlendirmelerini ve yaşamları için doğru kararlar almalarını çeşitli çalışmalarla izlemekte ve desteklemektedir. Çalışmalarımızı sürdürürken amacımız, tüm öğrencilerimizin gelişim süreçleri boyunca farkındalık kazanmaları ve kendilerini yönetmeyi öğrenmeleridir.

Bu doğrultuda, anaokulu-ilkokul sürecinde temel eğitim dönemine yönelik yapılandırılan “Bilinçli Çevre Öğrencisi Davranış Eğitimi” (BİÇEV) programımızla tüm öğrencilerimiz için yaşamda gerekli olacak temel becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimize hedeflediğimiz davranışları kazandırırken dışsal yerine içsel motivasyonla hareket etmelerini sağlamak başlıca amacımızdır.

Öğrencinin ev ve okul yaşantıları bir bütün olarak değerlendirilip gelişimsel takip süreci düzenli veli görüşmeleri ile karşılıklı olarak yürütülür. Özel ihtiyaç duyulan konularda da her bireye özel planlamalar yapılır.

Yıl boyu rehberlik derslerinde ele alınan konular, aylık bültenler aracılığıyla velilerimizle de paylaşılır.

Dönemsel olarak ihtiyaç doğrultusunda belirlenen konularda öğrenci, öğretmen ve/ veya veliye yönelik uzman kişiler tarafından Etkin Ebeveyn Seminerleri, Anne Baba Atölye çalışmaları ve Veli Akademileri düzenlenir.

Top