Liseye Geçiş Sınavı Çalışmaları
Liseye Geçiş Sınavı Çalışmaları
  • +
  • -

Çevre Ortaokulunda öğrencilerimizin 8. sınıf sonunda katılacakları “Liseye Geçiş Sınavı” için yoğun bir akademik program uygulanmaktadır. Ortaokulun ilk kademesi olan 5. sınıftan başlayarak 6 ve 7. sınıflarda da sarmal bir biçimde uygulanan sınav hazırlık sistemi programı bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin başarılı bir sınav hazırlık süreci geçirebilmesi ve performansını maksimum düzeyde kullanabilmesinin temellerinin okulda atıldığının bilincindeyiz. Okulda sağlam bir temel oluşturmadan, sadece dışardan alınacak desteklerle çok yüksek bir sınav başarısı elde edilemez. Bu nedenle okulumuzda akademik öğretim kalitesinden ödün vermeden “Liseye Geçiş Sınavı” çalışmaları sürdürülmektedir.

Öğrencilerimize ve velilerimize eğitim-öğretim yılı başında bilgilendirme amaçlı “Liseye Geçiş Sınavı Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenmektedir. Bu toplantılar sonrasında sene boyunca da ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerimize bireysel bilgilendirmeler yapılmaktadır.

6, 7 ve 8. sınıflarda “Ara Değerlendirme Sınavı, İzleme Sınavı ve Konu Tarama Testleri” uygulanmaktadır. Bu sınavlara bağlantılı olarak, sınav sonuçlarının değerlendirildiği “ADS Kurulları” yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize “Liseye Geçiş Sınavı’nda destek olmak için çeşitli materyal ve yayınlar dağıtılmaktadır. Öğrencilerin konu eksikliklerini gidermeleri için öğretmenler tarafından ders saati dışında etüt ve bire bir oda çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan etütler ile öğrenci eksikleri giderilerek, bir sonraki konunun daha iyi anlaşılabilmesi hedeflenmektedir.

“Liseye Geçiş Sınavı” ile ilgili çalışmalar, sınav sonrasında da devam etmektedir. Tercih döneminde tüm öğrenciler ve velilerle bireysel görüşmeler yapılarak, öğrencilerin hedeflerine ve puanlarına en uygun tercih listelerinin oluşturulması sağlanmaktadır.

Top