Münazara
Münazara
  • +
  • -

Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına münazara denir. Günümüzde insanların düşünlerini etkili bir şekilde aktarabilmelerinin önemi münazaraya olan ilgiyi artırmıştır.

Münazara Etkinliğinin amacı öğrencilere güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneği kazandırıp tartışma kültürünü artırmaktır. Bunun yanında münazaracıların seri düşünüp, fikirlerini etkileyici bir şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerini geliştirmek de münazaranın amaçları arasında yer alır.

Münazara kültürünü ve eğitimini yaymak amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen turnuvalara katılmak ve başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla  öğrencilerimiz çok ciddi çalışmalar yaparak  ekonomi, hukuk, spor, sanat, güncel ve toplumsal alanlardan karşılaştıkları konuları münazara kuralları çerçevesinde tartışmak imkanı elde etmektedir. Gerçekleştirilen turnuvalarda çok önemli başarılar gösteren münazara takımlarımız, okulumuzu en iyi şekilde temsil etmektedir. 

Top