Eğitim Öğretim Uygulamaları
Eğitim Öğretim Uygulamaları
  • +
  • -

1. SANAT ETKİNLİKLERİ

Yaratıcılık, grup bilinci oluşturabilme, özgün ürünler oluşturabilme gibi becerilerin yanı sıra birçok farklı sanat malzemesini ve tekniğini kullanarak motor becerilerinin gelişmesine ortam ve olanak sağlanır.

2. TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ

Öğrenciler çeşitli parmak oyunlarıyla, yaratıcı hikaye tamamlama etkinlikleriyle olduğu kadar hikaye dinleme, şarkı söyleme ve kukla oyunlarıyla anadillerini doğru bir şekilde kullanmaya, düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade etmeye teşvik edilir.

3. OKUMA YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okuma yazma hazırlık çalışmalarında çocukların ilkokul deneyimlerine temel oluşturacak çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları görsel algı ve dikkat çalışmaları, çizgi çalışmaları, sesleri hissetme çalışmalarıdır.

4. FEN VE MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Fen laboratuvarımızda çocuklarımızın bilimsel düşünmelerine, yaparak yaşayarak öğrenmelerine, gözlem ve deney yapma yeteneklerini, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine  yönelik çalışmalar yapılır.
Sınıf öğretmenleri eşliğinde matematik eğitim hedefleri baz alınarak çocukların kavram gelişimlerini destekleyici çalışmalar, eğlenceli uygulamalarla yapılmaktadır. Bu çalışmalar ritmik sayma, eşleştirme, gruplama, benzerlik-farklılık, sıralama gibi bilişsel becerilerini destekleyecek etkinlikleri kapsamakta; eğlenceli oyunlarla  ve aktivitelerle çocuklarda matematiğe karşı ilgi uyandırmayı amaçlamaktadır.

5. DRAMA ÇALIŞMALARI

Drama çalışmaları ile öğrenciye hikaye canlandırma, pandomim ve kukla oyunları gibi teknikler ile başkalarının haklarına ve kurallara saygı duyma, empati kurma, arkadaş edinme, karar verebilme, mantıklı düşünme ve hareket etme, artan bir konsantrasyon ile çalışma gibi beceriler kazandırılır.

6. SATRANÇ

Hazırlık sınıflarında yapılan satranç dersleri çocuklarda yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmekle birlikte kaybetme, kazanma duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını öğretir.

7. MÜZİK

Çocuklarda müziğe ilgi uyandırabilmek ve müzik aracılığıyla öğrenmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla hem Türkçe hem İngilizce yapılan müzik dersleri programımızda önemli bir yer tutmaktadır.

8. YÜZME

Anaokullarımızda düzenli yapılan yüzme dersleri çocukların küçük yaşta suya alışmalarını sağlar. Hayati önem taşıyan yüzme sporunu onlara tanıtmak ve sevdirmek adına büyük önem taşımaktadır. 

9. BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi derslerimiz çocuklarımızın kendine güven duygularını geliştirir. Bu dersler bedensel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal gelişimlerini de desteklemek açısından büyük önem taşımaktadır.

Top