High / Scope Eğitim Yaklaşımı
High / Scope Eğitim Yaklaşımı
  • +
  • -

High / Scope Eğitim Yaklaşımı

High/Scope Eğitim Yaklaşımı, 1962 yılında ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen, bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım “etkin (aktif) öğrenme” kavramını temel alarak, erken çocukluk eğitiminde öğrencilerimizin bütünsel (sosyal, bilimsel, fiziksel, duygusal) gelişimlerini hedefler.

Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmelerine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerini geliştirilmesine destek verir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmelerini teşvik eder. Bunun sonucunda da çocuklarımızın dil gelişimleri (dili kullanma becerisi, kendini ifade yeteneği, düşünme süreci vb.) üst düzeye çıkar.

“Etkin (aktif) öğrenme” sürecinde, öğrencilerimiz yeni bir kavramı deneyimleri sonucu keşfeder. Deneyim kazanırken duyularını aktif olarak kullanır. Öğrencilerimiz dokunur, tadar, bakar, dinler ve koklar; böylece kendi merakı doğrultusunda keşfederek yeni bilgiler üretir ve problemlerini çözer.
Top