Bireysel Destek Çalışmaları
Bireysel Destek Çalışmaları
  • +
  • -

Bireysel Destek Çalışmaları

 

Bireysel destek çalışmalarımız, etüt ve oda çalışmaları şeklinde yürütülmektedir.

Destek çalışmalarımız herhangi bir konuyu sıfırdan öğrenme dersi değil, öğrenilmiş konuların pekiştirilmesi ve eksik kalan noktaların tamamlanması için yapılan çalışmalardır.

Destek çalışmalarının planlanması öğrencinin sınıf içi ve ev çalışmalarındaki performansı, kazanım değerlendirme çalışmalarının analizlerine göre yapılmaktadır.

Etüt çalışmalarımız, bölünmüş gruplarla yapılan pekiştirme derslerdir.

Oda çalışmalarımız, öğrencilerimizin ihtiyacına yönelik, sınıf içi performans ve değerlendirilmesine göre planlanan bireysel yaptığımız destek çalışmalarıdır.

 

Top