Çevre Kütüphane Programı
Çevre Kütüphane Programı
  • +
  • -

Çevre Kütüphane Programı

 

Türkçe derslerimizin içinde yer verdiğimiz Çevre Kütüphane Programı ile temel amaçlarımız:

  • Öğrencilerimizde farklı ve eleştirel düşünme,
  • Araştırma,
  • Sorgulama,
  • Muhakeme,
  • Değerlendirme becerilerini kazandırmaktır.

Kütüphane Programında belirli gün ve haftalar, değerler ve yaşam becerileri kazanımları yer almaktadır.

Kitap paylaşım saatlerimiz ile öğrencilerimize bilinçli okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflerken okuduğunu anlama, anladığını aktarma gibi kazanımlar da desteklenir.

Kütüphaneler bizim için sessiz okuma alanları değil, kitapların her sayfasının çalışıldığı ve hayat bulduğu öğrenme ortamlarıdır.

Top