OKUL MÜDÜRÜNDEN
OKUL MÜDÜRÜNDEN
  • +
  • -
Erken çocukluk, çocuğun doğduğu andan başlayarak ilkokula kadar olan süreyi kapsar. Bu dönem, zihinsel ve fiziksel gelişimin son derece hızlı olduğu ve kişinin ileriki yaşamına ilişkin birçok yapı taşının oluştuğu ve şekillendiği zaman dilimine karşılık geliyor. Çevre Koleji olarak erken çocukluk dönemini önemsiyor, alanında uzman deneyimli kadromuzla ve güçlü akademik programımızla; mutlu, sorumluluk sahibi, farkındalığı yüksek, öz güveni oturmuş, ikinci bir dille kendini rahatça ifade edebilen, sosyal yönü kuvvetli, kendine, çevresine ve yaşadığı dünyaya duyarlı bir dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
Özel Çevre Koleji Anaokullarımızda çocuk merkez alınarak tüm gelişim alanlarını  destekleyen gelişimsel bir program uyguluyoruz. Çocuğun bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri ile ilgileri dikkate alınarak gelişimin kalıcı ve sürekli olması, önceliğimiz.  Eğitim programımızı çocuğa uygun materyallerle destekliyor ve yapıp yaşayarak öğrenebileceği eğitim ortamları hazırlıyoruz. Güven duygusu ve olumlu benlik algısını güçlendirip çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmayı, sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilkokula hazırlamayı hedefliyoruz.
Çocuklarımızın öğrenme düzeylerine göre, özel olarak seçilerek hazırlanan görsel, işitsel ve duyusal uyaranlar ile merak ve öğrenme isteklerini destekler; öğrendikleri her şeyi, bir sonraki öğrenme süreci için bir alt basamak olarak kullanırız. Müzik, Perküsyon, Görsel Sanatlar, Yüzme, Beden Eğitimi ve Satranç branş dersleri ile Bale, Modern Dans, Jimnastik ve Piyano kulüp çalışmaları, eğitim programımızın çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
 
Okullarımızı ziyaret ederek eğitim programımız hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 
 
Saygılarımla,
İzlem AYDIN
Batı Ataşehir Çevre Anaokulu Müdürü
Top