REHBERLİK
REHBERLİK
  • +
  • -

 

2023-24 EĞİTİM YILI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ BROŞÜRÜ

 

ANAOKULLARI REHBERLİK BİRİMİ

Anaokulları 3–6 yaş çocuklarının hayatına yön veren en önemli kurumlardan biridir.

0-6 yaş dönemi, çocuğun algısının en açık olduğu ve öğrenmenin en yoğun olduğu dönemdir. Temel alışkanlıklar ve beceriler bu yaş dönemi içinde biçimlenir. Hayatın ilk yıllarında alınan kaliteli ve nitelikli eğitimin, gelecek yaşlardaki başarı üzerinde çok önemli etkileri vardır. Anaokulunda çocuk; psiko-motor, psiko-sosyal, duygusal, bilişsel ve dilsel alanlarda uygun gelişimi kazanması, olumlu arkadaş ilişkileri edinebilmesi, öz bakım becerileri konusunda kendine yeter olması gibi deneyimler yaşar ve öğrenir.

Gelişim dönemleri içinde en yoğun ve hızlı öğrenmenin 0–6 yaş arasında “Erken Çocukluk” adını verdiğimiz dönemde gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir. Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi anaokulu yaşantısı içinde çok önemli bir işleve sahiptir ve okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için bu üçgenin sağlıklı bir şekilde kurulması çok önemlidir. Çocukların yaşadıkları çeşitli problemlerin erken fark edilmesi ve akademik hayata atılmadan müdahalede bulunulması çok önemlidir. Bunun için; Çevre Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi kayıt sürecinden başlayarak öğrenciyi daha yakından tanımak ve muhtemel problemlerini belirlemek için çeşitli uygulamalar ve görüşmeler yapar, oyunlar oynar. Öğrencilerin aile yaşantıları ve okuldaki tutumları (akademik ve davranış alanlarında) değerlendirilir. Bunların sonuçlarını gizlilik ilkeleri doğrultusunda sınıf öğretmenleri ve veli ile belirli aralıklarla paylaşır.

Rehberlik biriminin amacı bu üçgen içinde, Veliyle de iş birliği halinde olmak ve sorun yaşanmadan önce bazı davranışların belirlenip iyileştirme çalışmalarının yapılmasıdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak genel anlayışımız; her çocuğun kendine özgü ve tek olduğu, farklı yeteneklerinin olduğunu kabul eden, öğrenci merkezlidir. Özel Çevre Koleji Anaokulları Rehberlik Birimi öz güveni yüksek, toplumsal değerleri benimsemiş, sosyo-duygusal alanda gelişmiş, ilköğretime hazır bireyler yetiştirmeyi hedefler.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Çocukların okula uyumuna yardım
Öğrencilerin gün içinde her alanda gözlemlenmesi
Bireysel farklılıkların takibi
Gelişimsel rehberlik hizmetleri
Sınıflarda toplu ve düzenli olarak gerçekleştirilen Rehberlik Sınıf Etkinlikleri  uygulaması
Dikkat, görsel algı, hafıza, sözel yetenek, yaratıcılık, kavram gelişimi çalışmaları
Grup oyunları, dramatizasyon ve iletişime yönelik sohbetlerle sosyal iletişime destek  çalışmaları
Okula hazırlık durumlarını takip amacıyla 6 yaş grubu öğrencilerine yönelik, ilköğretim rehberlik birimi ile koordineli olarak  yürütülen “Okul Olgunluk Çalışması”
Her yıl bir üst sınıfa geçen öğrencilere hazır bulunuşluluk için yapılan okul olgunluk çalışması. 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Çocuk gelişimi ve çocuklarla ilgili çeşitli konularda velilere yönelik rehberlik hizmetleri.
Dönemin başında, yıllık yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu.
Veli bültenlerinin hazırlanması.
Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında bilgi almak isteyen velilerimizin önceden randevu alarak Rehberlik Birimi’yle yaptığı bireysel görüşmeler ve ihtiyaç görüldüğünde Rehberlik Birimi’nin bireysel görüşme için aileyi okula davet etmesi.
Senede 2 defa olmak üzere “ANA BABA OKULU” ebeveyn seminerleri.
Etkin Ebeveyn Seminerleri 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Okul öncesi dönem, değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler çocuklarda farklı zamanlarda gelişir ve tüm hayatı boyunca devam eder. Çocuklarda vicdan, yani iyi ile kötünün ayrımı başlangıçta anne babalarının veya bakım veren diğer kişilerin fikirleri ile sınırlıdır. Çocuklar büyüdükçe, vicdan gelişimi başlar ve kendi doğrularını oluşturmaya başlarlar. Çevresindeki kişileri üzen veya sevindiren şeyler, onların iyi veya kötü anlayışlarına katılır.

Değerler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve okul öncesi dönemde değerlere ilişkin ilk bilgiler kazanılır. Çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesini hedefleyen okul öncesinde, değerler eğitimi önemli bir yere sahiptir.

Anaokullarımızda Rehberlik Birimi olarak, Değerler Eğitimi programı kapsamında çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bazı değerler vardır. Bu değerler her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen programa göre işlenen değerlerdir.

Geçen yıl sevgi, sorumluluk, yardımseverlik, paylaşım, sabır, saygı, doğruluk gibi değerler işlenmiştir. Bu sene ise hoşgörü ve yardımlaşma, hijyen ve sağlıklı yaşam, doğruluk ve dürüstlük, disiplin ve sorumluluk, vefa ve tarih bilinci, sevgi ve saygı, aile ve anne gibi değerler işlenecektir.

Top