Fen Bilimleri
Fen Bilimleri
  • +
  • -

Fen Bilimleri ve Laboratuvar Çalışmaları

 

İlkokul 1. sınıftan itibaren fen laboratuvarı dersleri haftalık ders programı içinde yer almaktadır.  

Sarmal bir program ile 1. sınıftan başlayarak 8. sınıf seviyesinin sonuna kadar planlanan uygulamalı fen çalışmaları ilgili branş öğretmenleri ile yürütülür.

Öğrencilerimiz:

  • Doğada gerçekleşen olayları gözlemleme,
  • Açıklamalar getirme,
  • Günlük hayatta karşılaşılan problemler ile ilgili bilimsel düşünme basamaklarını kullanabileceği becerilerini geliştirme,
  • Bir problem ile ilgili deney tasarlama,
  • Deneyi uygulama,
  • Veriler elde etme,
  • Değerlendirmelerde bulunma gibi süreçleri fen bilimleri öğretmenlerimizin rehberliğinde geliştirirler.

1 ve 2. sınıflar seviyesinde hayat bilgisi; 3 ve 4. sınıflar seviyesinde ise fen bilimleri dersleri müfredatına paralel olarak hazırlanan programlar öğrencilerimizin bilişsel, kinestetik, analitik ve duyuşsal süreçlerini desteklemektedir. 

 

Top