Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
  • +
  • -

Görsel Sanatlar

 

Görsel Sanatlar derslerinde amacımız öğrencilerimizin yaratıcılığını, duygusunu, el becerilerini geliştirmek ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimiz, bu derslerde algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler.

Yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

İlkokul döneminde varlıklar arasında ilişki kurma, iki ve üç boyutlu çalışmalar, grup çalışmaları ile öğrencilerde sanatsal dengenin kurulması sağlanır. 

Görsel sanatların zengin alt alanlarında öğrencilerimizin; çizimden, seramiğe, karikatürden, fotoğrafçılığa pek çok olanak ile buluşması sağlanır.

Öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmaları şartlara uygun olarak okulumuzda ya da çevrim içi sergi şeklinde sürdürüyoruz.

Top