Müzik
Müzik
 • +
 • -

Müzik

 

Öğrencilerimizin kendilerini sanat yolu ile ifade edebilmeleri amacıyla müzik eğitimlerimiz çoklu zekâ yaklaşımına göre verilmektedir. 

 • Duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanması,
 • Sesini doğru ve etkili kullanabilmesi,
 • Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak motor ritim hareketlerini yönlendirmesi,
 • Müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirmesi,
 • Müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alması,
 • Yaşadığı ülkenin müzikleri ve dünya müziklerini tanıyabilmesi,
 • Yaratıcı, duyarlı ve seçici birer müzik dinleyicisi olması,
 • Bir enstrüman çalarak müzik alanında kendini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

İlkokul 1,2 ve 3. sınıf düzeylerinde müzik dersleri farklı öğretilerle desteklenmektedir:

 

 • Koro

Çocuklar, korolarda aldıkları müziksel eğitim ve müziksel çalışma kültürünün kazanımlarıyla bilinçli ve dikkatli çalışmayı, programlı olabilmeyi öğreni; duyuşsal, devinişsel ve bilişsel alanlarda gelişimler gösterir.

 • Ritim

Ritim enstrümanları eşliğinde müzik atölyesinde yapılacak çalışmalarla öğrencilerin ritmik yetilerini kullanarak birlikte hareket etme kabiliyetini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 • Orff

Çocuklarda müzik öğretimi için kullanılan bu teknik, oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Bu teknikle öğrencilerimizin müziği okuyup yazabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra bu teknik, birlikte hareket etme duygusunun, yaratıcılığının ve doğaçlama yeteneğinin de gelişmesine yardımcı olur.

 • Solfej

Notaları, adları ve süreleriyle seslendirme çalışmalarına solfej denir. Solfej dersi, enstrüman çalmayı öğrenen kişilerin nota okuma ve yazmasındaki vakit kaybını önler. Enstrümanında daha hızlı ilerlemesini sağlar.

 • 4. sınıf düzeyinde programa enstrüman öğretimi eklenmektedir.

  

Top