Birlikte Bilinçleniyoruz!
Birlikte Bilinçleniyoruz!
  • +
  • -

Birlikte Bilinçleniyoruz!

 

Eko Okullar Projesi; okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Bu program kapsamında 3 ve 4. sınıflar Eko-tim öğrencilerimiz, okulumuzda enerjinin korunması ve tasarruf ile ilgili alınabilecek önlemler hakkında tüm ilkokul sınıflarında mini bir sunum yaptılar. Öğrencilerimizin ilgisini çeken sunumları için Eko-tim üyelerimizi tebrik ederiz. Unutmayalım ki “Ufak dokunuşlarla çevremizi koruyabilir, kaynaklarımıza sahip çıkabiliriz!”

Top