Eko-Okullar
Eco-Schools
  • +
  • -

Eko-Okullar

 

Eko-Okullar Programı, okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Çevre Koleji İlkokulunda Eko-Okullar Programı uzun yıllardır etkin bir biçimde sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz; çevre bilinci, geri dönüşüm ve enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda sene içinde bilgilendirilirler.

İlkokul genelinde her seviyeden gönüllü öğrenciler Eko-tim içerisinde yer alırlar. Eko-tim tarafından her hafta ilkokulumuzun tüm seviyelerinde düzenli olarak en temiz sınıfların seçimi yapılmaktadır.

Her sene geleneksel olarak "Dünya Su Günü" etkinlikleri düzenlenir. Ayrıca öğrencilerimiz arasından seçilen Eko-tim grubu aktif olarak projeye fikirleriyle katılım sağlar.

Okulumuz 2019 yılında Yeşil Bayrak ödülünü kazanmıştır.

 

Top