Eko Okullar Programı
Eko Okullar Programı
  • +
  • -

Eko Okullar Programı

 

Eko-Okullar Programı Çevre Kolejinde okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullarımızdaki öğrencilerimiz hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrencilerimiz okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla uyguladığımız program, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında öğrencilerimizi ön plana çıkartarak bulundukları topluluk içerisinde birer lider olmalarına katkı sağlar.

 

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsamanın yanında okul müdürümüzden öğretmenlerimize, yardımcı hizmetlerimize ve farklı kademelerdeki öğrencilerimizin uyum içerisinde çalışmasına yönelik olarak her yıl güncellenerek geliştirilmektedir.

Top