ISTA Drama Festivali
ISTA Drama Festivali
  • +
  • -

Çevre İlköğretim Okuu öğrencileri “International School of Theater Association”-ISTA Festivali'ne katılmak üzere her yıl farklı bir Avrupa ülkesine giderler. Her festivalde farklı bir tema işlenir. Profesyonel tiyatrocuların öğrencileri yönlendirdiği ve üç gün gibi kısa sürede bir sahne performansı sergilemelerini sağladıkları bu festivalin öğrencilerimize gerek akademik gerekse kişisel özellikleri doğrultusunda çok büyük katkılar sağladığına inanıyoruz. Bu festivallerde öğrencilerimizin öz güvenlerinin arttığını ve  farklı uluslardan gelen öğrencilerle rahatlıkla iletişime geçebildiklerini görmek bizlere büyük mutluluk veriyor. 

Top