Yaşam Boyu Öğrenme Programı
Yaşam Boyu Öğrenme Programı
  • +
  • -

Yaşam Boyu Öğrenme Programı

 

Öğrencilerimizi hayata hazırlamak üzere okulumuzda uygulanan akademik programların yanı sıra birçok sosyal içerikli uygulamalara da yer verilmektedir. Bu kapsamda disiplinler üstü bir anlayışla proje tabanlı olarak planlanan Çevre Yaşam Boyu Öğrenme Programlarımız sınıf seviyelerine göre belirlenen temalara göre yürütülmektedir.

1. Sınıflar– Sağlıklı Beslenme

Okul çağı büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde oluştuğu bir dönemdir. Çocukluk çağında kazanılan sağlıklı beslenme alışkanlıkları hayatın sonraki dönemlerini etkileyerek ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önlemede temel çözüm yolunu oluşturmaktadır. Çünkü sağlıklı beslenme çocuğun bedensel, sosyal, duygusal gelişimi ve davranışları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Okul ise çocukların ev dışında arkadaşlarıyla yemek yeme rutinin oluştuğu ilk sosyal çevredir. Çevre Koleji İlkokul öğrencileri bu gelişimsel süreçlerin önemini ilkokul birinci sınıftan itibaren kavramaya başlarlar. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini projelerle, filmlerle, ortak okuma kitaplarımız ve sistem düşünürü araçlarıyla yıl boyunca öğrencilerimizle çalışıyoruz. Sene boyunca aşağıdaki soruların cevaplarını araştırıp, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğrencilerimize kazandırıyoruz.

Dengeli beslenme nedir? Sağlıklı beslenme nedir? Dengeli beslenen kişiler niçin daha başarılı olurlar?

 

2. Sınıflar- Geri Dönüşüm ve Atık Malzemelerin Değerlendirilmesi

Kalabalıklaşan dünyamız nedeniyle her gün daha fazla tüketilen su, orman, madenler, petrol gibi doğal kaynaklarımızı geri dönüşüm ile daha uzun süreli kullanabiliriz. Tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüştürerek doğal kaynaklarımızı tüketmeden yeni ürünler elde edebiliriz. Çevre Koleji İlkokul öğrencilerimize atık malzemeleri nasıl değerlendirecekleri konusu pratik uygulamalarla ve gözlemlerle öğretilmekte ve çevre bilinci oluşturulmaktadır. Proje kapsamında Geri Dönüşüm Merkezlerine yapılan gezilerle incelemeler yapılmaktadır. İnceleme doğrultusunda atık malzemelere ait kutular öğrenciler tarafından tasarlanarak atıklar ayrıştırılmakta ve ilgili yerlere gönderilmektedir.

 

3. Sınıflar- Bilinçli Tüketim

İçinde bulunduğumuz bu tüketim çağında bilinçli bir tüketici olmak, insanlığın ve doğanın daima var olabilmesi için çok önemlidir. Her insanın içerisinde yer aldığı topluma karşı var olan sorumluluklarından bir tanesi de bilinçli bir tüketici olmaktır. Çevre Koleji İlkokul 3.sınıf öğrencileri yıl boyunca devam eden projede “Ne kadar bilinçli tüketiciyiz?”, “Doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi konusunda neler yapılmalı?”, “Tüketim çılgınlığının bireylere ve topluma zararları nelerdir?” gibi sorunlara çözüm önerileri geliştirmektedir.

 

4. Sınıflar- Sosyal Hak ve Sorumluluklar

İnsan toplumsal bir varlıktır. Dünyadaki diğer insanlarla birlikte yaşar. Bu toplumda yaşıyor olmamız bize haklar kazandırdığı gibi aynı zamanda bazı sorumluluklar da yükler. Yaşadığımız toplumda birçok hak ihlalleri ile karşılaşıyoruz.

İnsanların cinsiyetleri, ırkları, renkleri, dinleri, dilleri ne olursa olsun kimse tarafından elinden alınamayacak ya da engellenemeyecek “yaşama hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı, seyahat hakkı” gibi hakları vardır.

Okullar da toplumun bir parçasıdır. Toplumda bizler gibi eğitim hakkını kullanan arkadaşlarımızla birlikte iç içe yaşamaktayız.  Bunun için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız.

Bu düşünceden yola çıkarak Çevre Koleji ilkokul 4.sınıf öğrencilerimizle;

“Hak ve sorumluluk nedir?

Hak ve sorumlulukları birbirinden nasıl ayırırız?

Hangi hak ve sorumluklara sahibiz?

Bunları doğru kullanmadığımızda ortaya çıkacak sorunlar nelerdir?

Hak ve sorumluluklarımızı doğru kullanmak için bize düşen görevler nelerdir?” sorularını araştırdık.

Top