MATEMATİK
MATEMATİK
  • +
  • -

MATEMATİK

 

Çevre Koleji Lise Matematik Bölümü öncelikle eleştirel düşünebilen, farklı problem çözme teknik ve stratejileri geliştirebilen ve sistemli çalışma alışkanlığı oluşturmuş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Bunun dışında bölümümüzün en önemli amaçlarından biri öğrencilerimizin üniversitede hedefledikleri bölümlere ulaşmalarını sağlayacak matematik alt yapısını sağlam şekilde vermektir. Bu amaca ulaşma adına hazırlık sınıfından itibaren planlı bir matematik öğretimi programı uygulanmaktadır.

Lise Hazırlık matematik dersinde öğrencilere matematiksel terimlerin İngilizce karşılıkları verilerek, PSAT sınavına yönelik çalışmaların yanı sıra, 9. Sınıf müfredatındaki konular da işlenmektedir. Bu şekilde öğrencilerin lise matematiğine hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Matematik öğretiminin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme becerilerini geliştirmek ve bu becerileri gerçek hayat problemlerine uygulamalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda 9. sınıftan itibaren her üniteyle ilgili matematik uygulamalarına ve matematik tarihine yer verilmektedir. 

Lisede TYT ve AYT çalışmaları 9. sınıftan itibaren planlı ve etkin bir biçimde yürütülmektedir. Her sınıf seviyesinde haftalık belli bir ders saati TYT ve AYT çalışmalarına ayrılmakta ve bir program çerçevesinde daha önceki yılların konuları tekrar edilerek soru çözümü yapılmaktadır.  Bunların dışında öğrencilerin ödev programı çerçevesinde verilen çalışma kâğıtları ve kullanılan kaynak kitaplar yardımıyla matematiği derinlemesine anlamaları sağlanmaktadır. Ayrıca verilen proje ödevleri aracılığı ile ulaştıkları bilgiyi ve vardıkları sonuçları yazılı bir biçimde sistematik olarak ifade etmeleri gerçekleştirilmektedir. Yeni nesil rutin olmayan problemlerin çözümü de 10, 11 ve 12. Sınıf seviyelerinde özellikle işlenmektedir. TYT sınavına böylelikle öğrencilerimiz daha bilinçli girmektedir.

Okulumuzda geometri öğretimi kanıt yöntemleri, çizim teknikleri ve akıllı tahta aracılığı ile çözülen bol soru sayesinde hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirilmektedir.

Bölümümüz tarafından kurulan Akıl Oyunları Kulübü çatısı altında bu oyunlara meraklı öğrencilerle çalışmalar yapılmaktadır. Akıl Oyunları öğrencilerimizin matematiksel yeteneklerini özellikle problem çözme yeteneklerini geliştirmektedir. Ayrıca kulüp öğrencileri ile akıl oyunları yarışmalarına katılmaktayız.

Uyguladığımız diğer etkinliğimiz, Matematik Takımı'dır. Matematik Takımı çeşitli matematik proje yarışmalarına katılmak için kurulan, matematik konularının daha derinlemesine işlendiği bir kulüptür.

PSAT, AMC, EGMO, WORLD MATH DAY ve Kanguru sınavlarına da katılarak uluslararası platformlarda da öğrencilerimiz deneyim yaşamaktadır. Ayrıca Şirince Matematik Köyüne yaptığımız gezilerle de matematik eğitimini okul dışına taşıyarak öğrencilere farklı ortamlarda deneyim kazandırılmaktadır. Böylelikle matematiği daha çok sevdirmek amaçlanmıştır.

Top