MATEMATİK
MATEMATİK
  • +
  • -

MATEMATİK

Çevre Koleji Matematik Bölümü olarak en önemli hedeflerimizden biri, öğrencilerimizin akademik yönden ulaşabilecekleri en üst seviyeye çıkmalarını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirirken amacımız dersi kolay, anlaşılır ve eğlenceli hale getirmektir. Matematik öğretiminde çoklu zeka kuramına uygun hareket edilir. Öğretmenlerimiz derslerini akıllı tahta ile daha zevkli, daha akıcı hale getirirler. Proje ve etkinliklerle; araştıran, sorgulayan, keşfederek öğrenen, yaratıcı, bilgiyi kullanabilen ve günlük hayatta uygulayabilen gençler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için her iki matematik laboratuvarımızda da üçüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar tüm seviyelere derslere yardımcı etkinlikler hazırlanıp uygulamaktayız. Matematik laboratuvarlarında öğrencilerimizin muhakeme yetenekleri artmakta ve grup çalışması bilinci kazanmaktadırlar. Aynı zamanda görsel, mantıksal ve matematiksel zekaları gelişmekte, görerek ve yaşayarak öğrenmektedirler.

5. sınıfta matematik dersleri matematik branş öğretmenlerince uygulanmaktadır.

İlköğretim sınıflarında, öğrencilerin öz güvenlerini ve muhakeme yeteneklerini artırmak, dostça bir rekabet ortamını tattırabilmek, çabuk düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirmek, geleceğin matematikçilerini keşfetmek için Matematik Olimpiyatı düzenlenmektedir. Bu sınav okulumuz 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine açıktır. İlk eleme yazılı sınav şeklindedir. Bu sınavı kazananlar ikinci eleme sınavına hak kazanır. Ayrıca proje sergisi ve zeka oyunlarının oynatıldığı matematik günü yapılır. 14 Mart Pi Günü'nde Katomino yarışması düzenlenir. Öğrencilerimiz, “Gauss Mathematics Contest, Kangru” adlı uluslararası matematik yarışmalarına katılırlar.

Çevre Koleji Lise Matematik Bölümü öncelikle eleştirel düşünebilen, farklı problem çözme teknik ve stratejileri geliştirebilen ve sistemli çalışma alışkanlığı oluşturmuş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Bunun dışında bölümümüzün en önemli amaçlarından biri öğrencilerimizin üniversitede hedefledikleri bölümlere ulaşmalarını sağlayacak matematik alt yapısını sağlam şekilde vermektir. Bu amaca ulaşma adına hazırlık sınıfından itibaren planlı bir matematik öğretimi programı uygulanmaktadır.

Lise hazırlık matematik dersinde öğrencilere matematiksel terimlerin İngilizce karşılıkları öğretilmekte ve orta okulda öğrenilen bilgiler yoğun bir şekilde tekrar edilmektedir. Bu şekilde öğrencilerin lise matematiğine hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Matematik öğretiminin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme becerilerini geliştirmek ve bu becerileri gerçek hayat problemlerine uygulamalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda 9. sınıftan itibaren her üniteyle ilgili matematik uygulamalarına ve matematik tarihine yer verilmektedir. 

Lisede YGS ve LYS çalışmaları 9. sınıftan itibaren planlı ve etkin bir biçimde yürütülmektedir. Her sınıf seviyesinde haftalık belli bir ders saati YGS ve LYS çalışmalarına ayrılmakta ve bir program çerçevesinde daha önceki yılların konuları tekrar edilerek soru çözümü yapılmaktadır.  Bunların dışında öğrencilerin ödev programı çerçevesinde verilen çalışma kâğıtları ve kullanılan kaynak kitaplar yardımıyla matematiği derinlemesine anlamaları sağlanmaktadır. Ayrıca verilen proje ödevleri aracılığı ile ulaştıkları bilgiyi ve vardıkları sonuçları yazılı bir biçimde sistematik olarak ifade etmeleri gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda geometri öğretimi kanıt yöntemleri, çizim teknikleri ve akıllı tahta aracılığı ile çözülen bol soru sayesinde hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirilmektedir.

Bölümümüz tarafından kurulan Akıl Oyunları Kulübü çatısı altında bu oyunlara meraklı öğrencilerle çalışmalar yapılmaktadır. Akıl Oyunları öğrencilerimizin matematiksel yeteneklerini özellikle problem çözme yeteneklerini geliştirmektedir. Ayrıca kulüp öğrencileri ile akıl oyunları yarışmalarına katılmaktayız.

Uyguladığımız diğer iki etkinliğimiz; Matematik Ligi ve Matematik Takımı'dır. Matematik Ligi'ne lisenin tüm öğrencileri katılabilir. Her ay düzenlenen bu etkinlikte öğrencilere belli bir sayıda soru yöneltilmekte ve doğru cevapların sayısına göre sınıf seviyeleri ve okulun dereceleri belirlenmektedir. Matematik Takımı ise çeşitli matematik proje yarışmalarına katılmak için kurulan, matematik konularının daha derinlemesine işlendiği bir kulüptür.
Top