KURUM PROFİLİ
KURUM PROFİLİ
  • +
  • -

Eğitim sektöründe 20 yıllık tecrübeye sahip olan Çevre Koleji, kurumsal altyapısı ve çalışmaları ile yıllar içinde büyüyen ve gelişerek kaliteden ödün vermeyen, mükemmeli hedefleyen çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Deneyimli, alanında uzman, başarıya odaklı, dinamik yönetici, öğretmen ve uzman kadrosu, kurumumuzun başarısının temel faktörlerindendir. Okulumuz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı (7) ile dünya eğitim kalite standartlarının da üzerinde yer almaktadır. Çevre Koleji öğrencileri yüksek akademik başarıya sahip oldukları gibi bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda da aktif ve donanımlı; ana dilini iyi bilen, aynı zamanda yabancı dillere de uluslararası standartlarda hakim, milli ve kültürel değerlerine sahip çıktığı gibi yabancı kültürleri de tanıyan ve uluslararası platformlarda projeler üretebilen birer “DÜNYA VATANDAŞI”; çalışkan, başarılı, yaşam becerileri gelişmiş, kendine güvenen ve her alanda fark yaratan “MUTLU” bireylerdir.

Öğrencilerimiz TEOG ve üniversite yerleştirme sınavlarında %100 başarı göstermekte; ortaokul öğrencilerimiz Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi gibi köklü Anadolu liselerine; lise mezunlarımız ise Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin iyi eğitim veren sayılı üniversitelerine yerleşmektedir.

Her kademede ileri düzeyde İngilizce eğitimi ile Cambridge ve Trinity gibi uluslararası sınavlarda %100 başarı kazanan Çevre Koleji mezunlarımız, yabancı dille eğitim yapan üniversitelerin hazırlık bölümlerini %100 oranında atlama başarısı göstermektedir. Aldıkları yabancı dil altyapı programları sonucunda Çevre Koleji mezunları, yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alabilecek kapasiteye sahiptir.

Sınava giren öğrenci sayısı ve yıllar içinde artan başarı aralığı ile okulumuz 2014-2015 eğitim öğretim yılında Cambridge Üniversitesi tarafından dünyada 12 okul arasında gösterilmeyi başaran Türkiye’deki tek okul olmuştur.

Çevre Koleji, güçlü İngilizce eğitiminin yanı sıra İspanyolca, Almanca ve Fransızca dillerinde de uluslararası standartlarla belirlenmiş sınavlarda elle ettiği başarılarla fark yaratmaktadır.

Okulumuz, yüzmeden satranca, resimden tiyatroya kadar birçok alanda ulusal ve uluslararası dereceler ve ödüller kazanmış; akademik başarının yanı sıra bilim, kültür, sanat ve sporda da iddiasını ortaya koyan sayılı okul arasında yer almıştır.

Çevre Koleji olarak kendimizi geliştirme ve hizmet kalitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir. Düzenli olarak yaptığımız anketlerimizde %96 gibi yüksek bir oranda veli memnuniyeti sağlıyor olmak, çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı bize göstermektedir.

Okulumuz; öğrencilerin hem başarılı hem mutlu olduğu ve tam öğrenmenin gerçekleştiği bir eğitim sisteminin hayal olmadığını ispatlamakta, öğretmenlerimiz öğrencilerimize, dünyaya farklı açılardan bakmak ve motivasyonlarını en üst düzeye çıkarmak konusunda rehber olmaktadır.

Değerli eğitimciler; kuruluş amacı, ülkemize ve dünyaya hizmet edecek, yüksek hedefleri olan donanımlı bireyler yetiştirmek olan kurumumuz; sizlerden ve değerli velilerimizden gördüğü teveccühle son yıllarda kontenjanlarını çok erken tarihlerde tamamlamaktadır. Çalışmalarımıza verdiğiniz destek ve olumlu referanslarınızın, ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyacak donanımlı bireyler yetiştirmek konusundaki ortak hedefimiz doğrultusunda dayanışmamızın artarak sürmesini temenni ediyoruz.

Bu güvenin yüklediği sorumlulukla, çalışmalarımızı yüksek hedeflere taşıma konusundaki gayretimiz ve lider okul olma yolculuğumuz devam etmektedir.

Ülkemize güzide bir eğitim kurumu kazandırmış olmak en büyük mutluluğumuz ve gurur kaynağımızdır.

Sevgi ve saygılarımla
Leyla BİLGİN
Genel Müdür

 

ANAOKULLARIMIZ

Okul öncesi dönemde çocuğa sunulan, akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen kaliteli bir eğitim, onların ileriki yaşamları için sağlam bir temel olacaktır. Yaşamın ilk yıllarında alınan bilinçli, kaliteli, nitelikli eğitimin ilerleyen yaşlarda öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarı ile doğru orantılı olduğu bir gerçektir.

Çevre Koleji Anaokulları, öğrencilerin hızla ilerleyen teknolojik yenilikleri takip edebilmesi, artan sorunlar karşısında ayakta durabilmesi, problem çözme becerilerini kazanması ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için sorunlara farklı gözle bakmasını bilen, bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda da anaokullarımızda, çocuklarımızın tüm alanlarındaki gelişimsel ihtiyaçlarını karşılayan uzman eğitimciler tarafından hazırlanmış ve uluslararası geçerliliği olan High Scope, Çoklu Zeka, Gems, Yaratıcı Oyun gibi yabancı eğitim programlarıyla eklektik bir yapıda desteklenmiş bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Anaokulumuzun tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri de güçlü yabancı dil eğitimimizdir. Ağırlıklı olarak yabancı öğretmenler tarafından gerçekleştirilen İngilizce eğitimi, ilköğretime devam programı olarak planlanmış ve öğrencilerimizde çok ciddi bir alt yapı hazırlamaktadır. Ayrıca müzik ve resim derslerinin de yabancı öğretmenler tarafından yürütülmesi öğrencinin dili yaşayarak öğrenmesine de imkân sağlamaktadır.

Okulumuzda, öğrencilere sunulan zengin yabancı dil olanaklarının yanı sıra ilgi ve yetenek alanlarını keşfetmelerini hedeflediğimiz çeşitli sosyal etkinliklerden yararlanma şansı da sağlanmaktadır. Müzik, görsel sanatlar, yüzme, beden eğitimi, modern dans, satranç, akıl oyunları branş dersleri; bale, jimnastik, piyano kulüp çalışmaları eğitim programımızın çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Güven duygusunun sağlanmadığı ortamda hiçbir öğretim yöntemi başarılı olamaz. Bu nedenle anaokullarımızda çocukların kendilerini duygusal olarak güvende hissedecekleri, koşulsuz sevgiye dayalı yüksek yaşam kalitesi içeren ortamlar yaratılmaktadır. Anaokullarımızdaki tüm çalışmalar sıcak, sevgi dolu ve anlayışlı bir ortamda yapılmaktadır.

 

İLKOKUL&ORTAOKULUMUZ

Çevre İlkokulu ve Ortaokulunun öncelikli hedefi; öğrencilerin akademik başarısını en yüksek noktaya taşırken, çok iyi yabancı dil eğitimi vererek sosyal yaşamda etkin olmalarını sağlamaktır.

Çevre İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim, yaşam boyu sürecek kazanımlar olan kimlik kazanımı, dünya görüşü, yaşam tarzı ve başarma azminin kaynağıdır. Bilgiyi öğrenmenin ötesinde düşünceleri anlama, görüş bildirebilme, öngörme, kendini tanıma, farklılıkları görebilme becerileri duygusal zekânın gelişimiyle sağlanır.

Amacımız öğrencilere yüksek düşünme becerileri sunan “Çoklu Zeka Teorisi” ile başarı çizgisini sürekli olarak yukarı taşımaktır. İlkokul 3. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil eğitiminde amacımız; öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarını sağlayarak, dil çeşitliliği ve zenginliğiyle sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır.

TEOG başarısı için 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle farklı programlar ve çalışmalar yapılmakta, öğrencilerle bire bir oda çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, belirlenen öğrenme ihtiyaçları kapsamında tamamlayıcı çalışma programına alınmaktadır.

1, 2 ve 3. sınıflarda zorunlu satranç, drama, seramik, bilgisayar derslerinin yanı sıra seçmeli kulüp çalışmaları yapılmaktadır. 4. sınıftan itibaren ilgi ve becerileri doğrultusunda müzik derslerinde branşlaşma başlamaktadır.

Çevre İlkokulu ve Ortaokulunun temel hedefi; öğrencilerimizi, hem sosyal hayatta hem de iş hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm üreten, geleceğin dünyasına yön veren bireyler olarak yetiştirmektir.

 

LİSEMİZ

Deneyimli ve başarıya odaklı eğitim kadrosuyla kısa zamanda birçok alanda başarılara imza atan Çevre Lisesi, yabancı dille öğretim yapan “Özel Lise Anadolu Lisesi” statüsündedir. Lisemiz hazırlık sınıfına ek olarak 4 yıllık bir eğitim sunmaktadır.

Uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi veren Çevre Lisesi, güçlü bir akademik altyapıyla, öğrencilerini, yarınların çok yönlü ve başarılı bireyleri olarak hazırlamaktadır.

Çevre Lisesinde yürütülen uluslararası projelerle öğrencilerimiz dünya vatandaşı olarak yetişmekte, bu projelerde ülkemizi ve okulumuzu büyük bir başarı ile temsil etmektedir.

Çevre Lisesi öğrencilerinin ilgi duydukları bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal alanlardaki gelişimleri, aktif şekilde çalışan öğrenci kulüpleri ile sağlanmaktadır.

Üniversiteye hazırlık çalışmaları öğretim programlarımızda büyük bir yer tutmakta, gerek ders içi çalışmalar, gerekse okul sonrası kurs ve etüt çalışmalarıyla öğrencilerimizin eksiklerinin tamamlanması sağlanmaktadır. Üniversiteye hazırlık programı kapsamında öğrencilerin gelişimi, “Akademik Koçlar, YGS-LYS Kurulları, YGS-LYS Danışmanlığı, Ölçme Değerlendirme Birimi ve Rehberlik Psikolojik Danışma Servisi” tarafından yakından takip edilmektedir.

Gelecekteki mesleklerini seçme süreçlerinde öğrencilere “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Edindirme” programı uygulanmaktadır. Bu program kapsamında önemli devlet ve vakıf üniversiteleri ziyaret edilmekte, çeşitli meslekler hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları amacıyla “Meslek Tanıtım Günleri” organize edilmektedir. Öğrencilere uygulanan çeşitli envanterlerle kendileri için en doğru mesleği seçmeleri hedeflenmektedir.

Vizyon sahibi ve sağlam temelli yönetsel politika ve stratejileri, kaliteli eğitimci kadrosu, seçkin öğrenci profili ve etkin veli iş birliği ile kısa zamanda pek çok alanda başarılara imza atarak adından övgüyle söz ettiren ve İstanbul’un lider eğitim kurumlarından biri olmayı başaran Çevre Koleji, ilerleyen yıllarda da başarılarına başarı katmaya devam edecektir.

Top