FEN-BEG
FEN-BEG
  • +
  • -

FEN-BEG

 

FENBEG, fen okur yazarılığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve 4-8 sınıf Fen ve Teknoloji dersi kazanımları üzerine kurulan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş bir sınav uygulamasıdır. Bu uygulamada öğrenciler soruları çözerken aynı zamanda boya kalemleri ve farklı apartlarda kullanmaktadır. Bu şekilde öğrenciyi çok yönlü ve çok boyutlu ölçme ve geri bildirim verme imkanı sunmaktadır.

Fen okuryazarlığı, yalnızca fen kavram ve teorileri hakkında bilgi sahibi olmayı değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ile ilgili ortak prosedürler, uygulamalar ve bunların bilimin ilerlemesinin nasıl sağladığını bilmeyi de gerektirir. Fenbeg sınavı Fen okuryazarlığını Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar (PISA, TIMSS) standartlarında ölçmeye yardımcı olur.

FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, Dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı; bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere 3 temel yeterlikte ele alıp, Fen okuryazarlığını bütün bilgi ve becerileri kapsayacak biçimde ölçebilmektedir.

FENBEG testi öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil aynı zamanda analiz etme/problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerilerini de ölçmektedir. Bu noktada PISA standardında bir uygulama sunmaktadır.

FENBEG testleri, fen okuryazarlığı görüşünün yanında STEM eğitimi ile kazandırılmış beceri ve bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçme araçlarından biri olma özelliği de taşımaktadır.

Top