MATBEG
MATBEG
  • +
  • -

MATBEG, öğrencilerin birer “yaratıcı problem çözücü” olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır.

MATBEG yılda 1 kez yapılmaktadır. Uygulama, her yıl şubat ayında gerçekleştirilir.

İlkokulda 3 ve 4, ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıflar düzeyinde uygulanmaktadır. Sınıf düzeylerine bağlı olarak öğrencilerden bir uygulamada 12 ile 16 adet problemi çözmeleri beklenmektedir.

Problemler yapısal olarak kelime problemleri, görsel problemler, kısa hikâyeye dayalı problemler, araçsal ve karma problemler olarak sınıflandırılmaktadır.

MATBEG okullardaki yazılı sınavlar, deneme sınavları ya da ulusal ve uluslararası sınav, yarışma vb. faaliyetlerin içerik ve ölçme-değerlendirme anlayışlarından farklı bir anlayış içerir.

MATBEG’de öğrencilerin cevapları tek tek ve bütüncül olarak değerlendirilir.

Öğrencilerin çözüm analizleri yapılarak matematiksel beceri düzeyleri belirlenir ve becerilerin geliştirilmesi için kendilerine destekleyici geri bildirim verilir.

MATBEG’e katılan öğrenciler bir eleme, sıralama, seçme ya da yerleştirme amacıyla ölçülmez aksine her öğrenci kendi bilgi, beceri ve problem çözme durumuna göre ele alınır ve geri bildirimde bulunulur. Yani önemli olan birinci veya ikinci olmak değil matematiksel becerilere sahip olmak ve problem çözme yeteneği kazanarak bunu her yeni uygulamada geliştirmektir.

Top